Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
 3. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Θεωρητικό μέρος)

 

 

 1. . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

2.  . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.  . ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ( Θεωρητικό μέρος)

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΑ:

 1. «Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)», ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α., ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
 2. «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ)» ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚ. ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΓΓ.
 3. «Συγκολλήσεις», ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Κ.

 

Θεωρητικό Μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
3.3.1 Όλκιμα και ψαθυρά υλικά  
3.4 ΚΟΠΩΣΗ  
3.4.1 Η αντοχή σε κόπωση  
3.4.2 Η δοκιμή της κόπωσης  
3.4.3 Μηχανισμός αστοχίας λόγω κόπωσης  
3.5 ΕΡΠΥΣΜΟΣ  
3.6 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  
3.10 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ  
3.11 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ  
5 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ  
5.1 ΓΕΝΙΚΑ  
5.2 ΑΝΟΠΤΗΣΗ  
5.3 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ  
5.3.1 Βαφή  
5.3.6 Αστοχίες κατά τη βαφή  
5.4 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  
5.5 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ  
5.5.1 Ενανθράκωση  
5.5.2 Εναζώτωση  
5.5.3 Φλογοβαφή  
5.5.4 Επαγωγική βαφή ή σκλήρυνση  
5.5.5 Επιφανειακή βαφή με δέσμη LASER  
6 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ  
6.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ  
6.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ  

 

 

6.2.1 Τυποποίηση κατά DIN  
6.2.2 Τυποποίηση κατά AISE-SAE  
6.3 ΚΡΑΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ  
6.3.1 Επίδραση των στοιχείων προσθήκης  
6.4 ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
6.5 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ  
6.6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΧΑΛΥΒΕΣ  
6.7 ΧΑΛΥΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
7 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ  
7.1 ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ  
7.1.1 Κράματα Cu-ZN (Ορείχαλκοι)  
7.1.2 Κράματα Cu-Sn (Μπρούντζοι)  
7.1.3 Κράματα Cu-Al (χαλκοαλουμίνιο)  
7.1.4 Κράματα Cu-Ni (χαλκονικέλιο)  
7.2 ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
7.2.1 Ένα σκληρό μη σιδηρούχο κάμα: Ντουραλουμίνιο  
11 ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ  
11.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑΣ  
12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ  
12.1 ΓΕΝΙΚΑ  
12.2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ  
12.2.2 Ενδοτράχυνση  
12.3 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΨΥΧΡΩ  
12.4 ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  
12.5 ΠΡΕΣΕΣ  
12.5.1 Πηγή ενέργειας  
13 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ  
13.1 ΣΦΥΡΗΛΑΣΙΑ  
13.2 ΕΛΑΣΗ  
13.2.1 Γενικά  

 

 

 

13.3 ΕΞΩΘΗΣΗ Η ΔΙΕΛΑΣΗ  
13.3.1 Γενικά  
14 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ  
14.1 ΑΠΟΤΜΗΣΗ  
14.1.1 Γενικά  
14.1.2 Η διαδικασία της απότμησης  
14.1.6 Χάρη της απότμησης  
14.1.7 Συντελεστής εκμετάλλευσης του υλικού  
14.1.8 Εργαλεία απότμησης  
14.2 ΒΑΘΕΙΑ ΚΟΙΛΑΝΣΗ  
14.2.1 Γενικά  
14.2.2 Λόγος κοίλανσης  
14.2.3 Ανάπτυγμα ελάσματος  
14.2.5 Χάρη κοίλανσης  
14.3 ΚΑΜΨΗ  
14.3.1 Γενικά  
14.3.2 Μηχανισμός κάμψης  
 

 

 

14.3.5

 

 

 

Είδη κάμψης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η

παράγραφος 14.3.5 αναφέρεται στο βιβλίο ως παράγραφος 14.3.4 λόγω τυπογραφικού λάθους

14.4 ΠΕΡΙΩΘΗΣΗ  
14.4.1 Γενικά  
14.4.2 Συμβατική περιώθηση  
14.4.3 Διατμητική περιώθηση  
14.4.4 Περιώθηση σωλήνων  
16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
16.1 Εισαγωγή  
16.2 Συγκολλητικότητα των υλικών  

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

  

16.3 Έλεγχος συγκολλήσεων  
16.4 Συμβολισμοί συγκολλήσεων  
16.5 Αυτογενείς συγκολλήσεις  
16.6 Ετερογενείς συγκολλήσεις  

 

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

 

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ
1.2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ
1.4 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
1.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
1.5.1 Ατομικά προστατευτικά μέτρα
1.5.2 Μέτρα ασφαλείας για εργασία σε εργαλειομηχανές
2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
2.1 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
2.1.1 Είδη αποβλήτων
2.1.2 Γωνία διάτμησης
2.3 ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2.3.1 Υλικά κοπτικών εργαλείων
2.3.2 Φθορά κοπτικού εργαλείου
2.4 ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ
2.4.1 Δράσεις του υγρού κοπής
2.4.3 Είδη υγρών κοπής
2.4.4 Επιλογή υγρού κοπής
2.4.5 Μέτρα προστασίας
3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ
3.1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
3.1.1 Δομικά στοιχεία

 

 

3.1.2 Στοιχεία μετάδοσης κίνησης
3.1.2.2 Μεταφορική κίνηση στις εργαλειομηχανές
3.1.3 Ηλεκτρική μετάδοση κίνησης
3.1.4 Υδραυλική μετάδοση κίνησης
3.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΩΣΕΩΣ
3.2.1 Τυπικές συσκευές προσδέσεως κοπτικών εργαλείων
3.2.2 Τυπικές συσκευές προσδέσεως κομματιών
4 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΤΟΡΝΟΣ
4.1 Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση του τόρνου
4.2 Δομή του τόρνου
4.3 Συγκράτηση κοπτικού εργαλείου στον τόρνο
4.4 Συγκράτηση τεμαχίων στον τόρνο
4.5 Εργαλεία κοπής τόρνου
4.5.1 Είδη και μορφές εργαλείων από ταχυχάλυβα και σκληρομέταλλα
4.5.2 Τρόχισμα των εργαλείων κοπής
4.5.3 Ζωή του κοπτικού εργαλείου τόρνευσης
4.6 Χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας στον τόρνο
4.6.1 Ταχύτητα κοπής
4.6.2 Διάγραμμα ταχυτήτων κοπής
4.6.3 Πρόωση
4.6.4 Χρόνος κατεργασίας
4.7 Κωνική τόρνευση
4.7.1 Τρόποι κωνικής τόρνευσης
4.8 Κοπή σπειρώματος στον τόρνο
4.8.1 Σπειρώματα
4.8.2 Τρόποι κοπής σπειρωμάτων στον τόρνο
4.8.3 Προετοιμασία για την κοπή σπειρώματος
4.9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΡΝΟ
4.9.1 Διάτρηση στον τόρνο
4.9.2 Εσωτερική τόρνευση
4.9.3 Ρίκνωση κυλινδρικών επιφανειών
4.10 ΤΟΡΝΟΙ ΡΕΒΟΛΒΕΡ

 

  

5 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ – ΦΡΕΖΟΜΗΧΑΝΗ
5.1 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ
5.1.1 Μέθοδοι φρεζαρίσματος
5.2 ΦΡΕΖΟΜΗΧΑΝΗ
5.2.1 Διαστάσεις των φρεζομηχανών
5.2.2 Συγκράτηση των κοπτικών εργαλείων
5.2.3 Συγκράτηση των τεμαχίων
5.2.4 Κίνηση στις φρεζομηχανές
5.3 ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
5.3.1 Γωνίες κοπής φρεζών
5.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.4.1 Γενικές οδηγίες για το φρεζάρισμα τεμαχίων
5.4.2 Μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του φρεζαρίσματος
5.5 ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ
5.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΩΝ
5.6.1 Είδη οδοντοτροχών
5.7 ΓΡΑΝΑΖΟΚΟΠΤΕΣ
5.8 ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΑ
5.8.1 Είδη εκτελούμενων κατεργασιών στα φρεζοδράπανα
5.9 ΦΡΕΖΟΠΛΑΝΕΣ
6 ΛΕΙΑΝΣΗ – ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
6.1 ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
6.1.1 Κόκκοι, συνδετικό υλικό και δομή του λειαντικού τροχού
6.1.2 Σκληρότητα του λειαντικού τροχού
6.1.3 Μορφή και κωδική ονομασία του λειαντικού τροχού
6.1.4 Ανανέωση (¨άνοιγμα¨) και αποκατάσταση της γεωμετρίας του λειαντικού τροχού
6.1.5 Πρόσδεση του λειαντικού τροχού
6.2 ΨΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ
6.3 ΕΙΔΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
6.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ
6.5 ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
6.5.1 Λειαντικές μηχανές κυλινδρικών επιφανειών

 

  

6.5.2 Λειαντικές μηχανές επίπεδων επιφανειών
6.6 ΛΕΙΑΝΣΗ (ΤΡΟΧΙΣΜΑ) ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
6.6.1 Μηχανές για λείανση (τρόχισμα) κοπτικών εργαλείων
6.6.2 Κανόνες για τη λείανση (τρόχισμα) των εργαλείων
6.7 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
7 ΠΛΑΝΙΣΜΑ – ΠΛΑΝΗ
7.1 ΠΛΑΝΙΣΜΑ
7.1.1 Πλάνισμα σε βραχεία πλάνη
7.1.2 Πλάνισμα σε τραπεζοπλάνη
7.2 ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ – ΠΛΑΝΕΣ
7.2.1 Οριζόντια βραχεία πλάνη
7.2.2 Κατακόρυφη βραχεία πλάνη
7.2.3 Τραπεζοπλάνη
7.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ
7.3.1 Ταχύτητα κοπής
7.3.2 Κύκλοι εργασίας ανά λεπτο ή συχνότητα παλινδρομήσεων
7.3.3 Διαδρομή εμβόλου ή τράπεζας
7.4 ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ
7.4.1 Είδη κοπτικών εργαλείων πλανίσματος
7.4.2 Πρόσδεση κοπτικών εργαλείων πλανίσματος
7.5 ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ
7.6 ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΑ ΤΟ ΠΛΑΝΙΣΜΑ
8 ΔΙΑΤΡΗΣΗ – ΔΡΑΠΑΝΟ
8.1 ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ – ΔΡΑΠΑΝΑ
8.1.1 Δράπανο τύπου στήλης
8.1.2 Δράπανο τύπου πάγκου
8.1.3 Δράπανο πολλαπλών ατράκτων
8.1.4 Ακτινωτό δράπανο
8.2 ΤΡΥΠΑΝΙΑ
8.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
8.4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
8.5 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

 

 

11 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NCCNC
11.1 ΓΕΝΙΚΑ
11.1.1 Ψηφιακή καθοδήγηση
11.1.2 Σύγκριση εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση και συμβατικών εργαλειομηχανών
11.2 ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
11.2.1 Εργαλεία
11.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
11.3.1 Πίνακες χειρισμού
11.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ CNC-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
11.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
11.5.1 Απόλυτες και σχετικές συντεταγμένες
11.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
11.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
11.7.1 Αντιστάθμιση εργαλείων
11.8 ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( Θεωρητικό μέρος)

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Θεωρητικό μέρος)

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

( Θεωρητικό μέρος)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙO:

«Συντήρηση και Επισκευές Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανση», (Κάργας Δ., κ.ά).

«Θερμικές Εγκαταστάσεις», (Κασίμης Γ., κ.ά).

Θεωρητικό Μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Συντήρηση και Επισκευές Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

1 Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
1.1 Γενικά

 

1.2 Οι βάσεις για τη σωστή συντήρηση
1.3 Ο περιβαλλοντικός ρόλος της συντήρησης
1.4 Που κάνουμε συντήρηση
1.5 Είδη συντήρησης
1.6 Το προσωπικό συντήρησης
1.7 Εργασίες και οργάνωση συντήρησης
1.8 Οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών
1.9 Βασικά εργαλεία συντήρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων θέρμανσης
1.10 Κανονισμοί εργασίας
2 Δίκτυο παροχής καυσίμου
2.1 Συντήρηση και έλεγχος δεξαμενών υγρών καυσίμων
2.2 Συντήρηση έλεγχος δεξαμενών αερίων καυσίμων
2.3 Δεξαμενές υγραερίου
3 Καυστήρες
3.1 Καυστήρες υγρών καυσίμων
3.2 Καυστήρες αερίου
3.3 Καυστήρες διπλού καυσίμου
4 Λέβητες
4.1 Γενικά
4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά λεβήτων
4.3 Είδη λεβήτων
4.4 Ειδικοί λέβητες
4.5 Πιστοποιητικά και σήμανση λέβητα
4.6 Ελατήρια λεβήτων
4.7 Αριθμός λεβήτων
4.8 Κριτήρια επιλογής ενός λέβητα
4.9 Το σωστό λεβητοστάσιο
4.10 Πόρτες, ανοίγματα
4.11 Αποχέτευση λεβητοστασίου
4.12 Οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις θέρμανσης
4.13 Συνήθεις βλάβες λεβήτων
4.14 Συντήρηση λεβήτων

 

4.15 Εργασίες συντήρησης λεβητοστασίου
5 Καμινάδα
5.1 Γενικά
5.2 Οδηγίες για σωστές καμινάδες
5.3 Διατομές καμινάδας θέρμανσης
6 Δίκτυα διανομής θερμού νερού συστημάτων κεντρικής θέρμανσης
 

6.1

Έλεγχος – Συντήρηση κυκλοφορητών – βλάβες – αντικατάσταση – ρύθμιση κυκλοφορητών
6.2 Έλεγχος – ρύθμιση βανών και εξαρτημάτων δικτύου – βλάβες – αντικατάσταση
6.3 Έλεγχος – ρύθμιση – βλάβες – αντικατάσταση εναλλακτών θερμότητας
6.4 Έλεγχος – συντήρηση θερμαντικών σωμάτων – αντικατάσταση θερμαντικού σώματος
6.5 Δίκτυο σωληνώσεων (διαρροές – μόνωση – βλάβες)
 

6.6

Έλεγχος καλής κυκλοφορίας – νερού εγκατάστασης και αποκατάστασης (υδραυλικά πλήγματα, κλίσεις σωλήνων κ.λπ.)
6.7 Έλεγχος λειτουργίας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
7 Συσκευές και όργανα δικτύου κεντρικής θέρμανσης
7.1 Έλεγχος – βλάβες – αντικατάσταση – ρύθμιση αυτομάτου πληρώσεως
7.2 Έλεγχος – βλάβες – αντικατάσταση – ρύθμιση δοχείου διαστολής
7.3 Έλεγχος – βλάβες – αντικατάσταση – ρύθμιση βαλβίδας ασφαλείας
7.4 Έλεγχος – βλάβες – αντικατάσταση – ρύθμιση αυτόματων εξαεριστικών
7.5 Έλεγχος – βλάβες – αντικατάσταση – ρύθμιση θερμομέτρων – υδρομέτρων
8 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση – Συσκευές
8.1 Έλεγχος δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (χαλαρές συνδέσεις, φθορές)
8.2 Έλεγχος, βλάβες, αντικατάσταση, ρύθμιση εξαρτημάτων μηχανισμών αυτονομίας
 

8.3

Έλεγχος, βλάβες, αντικατάσταση, ρύθμιση εξαρτημάτων – μηχανισμών συστημάτων αντιστάθμισης
9 Έλεγχος θερμικής απόδοσης εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
9.1 Γενικά
9.2 Νομοθεσία
9.3 Μέτρηση βαθμού απόδοσης – Βελτιστοποίηση καύσης
10 Πυρασφάλεια – Πυρανίχνευση
10.1 Γενικά
10.2 Αιτίες πυρκαγιάς

 

10.3 Κατασβεστικά μέσα
10.4 Πυροσβεστήρες
10.5 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης
10.6 Από τι αποτελείται ένα δίκτυο πυρόσβεσης
10.7 Καταιονητήρες
10.8 Αντλίες πυρόσβεσης
10.9 Πυροσβεστικά δίκτυα
10.10 Πυρανίχνευση
10.11 Έλεγχοι πυροσβεστικών εγκαταστάσεων
10.12 Συντήρηση

 

4 . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Θεωρητικό μέρος)                      

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟ:

«Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης», (Θεοφύλακτου Κ. κ.ά.).

 

Θεωρητικό Μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ: « Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης»
ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

Κεφάλαιο 1 Δεξαμενές Καυσίμων
1.1 Δεξαμενές καυσίμων.
1.2 Δεξαμενές υγρών καυσίμων.
1.3 Δεξαμενές αερίων καυσίμων.
Κεφάλαιο 2 Καυστήρες
2.1 Καύση.
2.2 Καυστήρες και είδη καυστήρων.
2.3 Καυστήρες υγρών καυσίμων.
2.4 Καυστήρες αερίων.
2.5 Καυστήρες διπλής και μικτής λειτουργίας.

 

Κεφάλαιο 3 Λεβητοστάσια – Λέβητες/ Δίκτυα σωληνώσεων/Συστήματα απαγωγής καυσαερίων.
3.1 Λεβητοστάσια.
3.2 Λέβητας παρασκευής θερμού νερού θέρμανσης.
3.3 Δίκτυα σωληνώσεων λεβητοστασίου.
3.4 Συστήματα απαγωγής καυσαερίων.
Κεφάλαιο 4 Δίκτυα σωληνώσεων θερμού νερού.
4.1 Δίκτυα σωληνώσεων διανομής θερμού νερού.
4.2 Δίκτυα διανομής θερμού νερού για θέρμανση.
4.3 Δίκτυα διανομής θερμού νερού για οικιακή χρήση.
4.4 Κεντρική διανομή θερμού νερού.
 

Κεφάλαιο 5

Συστήματα ελέγχου, ρυθμίσεων και αυτοματισμών σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.
5.1 Γενικά.
5.2 Όργανα λειτουργίας εγκατάστασης Κ.Θ
5.3 Αυτοματισμοί χρονικού προγραμματισμού.
5.4 Συστήματα αυτόνομης θέρμανσης.
5.5 Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου.
5.6 Πίνακας οργάνων λέβητα.
5.7 Κανονισμοί ασφάλειας εγκατάστασης Κ.Θ.
Κεφάλαιο 6 Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία κτιρίων
6.1 Γενικά
6.2 Παθητική πυροπροστασία – Ενεργητική πυροπροστασία.
6.3 Ενεργητική πυροπροστασία.
Κεφάλαιο 7 Εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Θεωρητικό μέρος)

 

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( Θεωρητικό μέρος)

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙO:

 1. «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι», (Μπαλαράς Κ., κ.ά).
 2. «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ», (Ασημακόπουλος Α., κ.ά).

 

Θεωρητικό μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ:   «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ»
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
1.1 Τι είναι ο κλιματισμός
1.2 Ιστορική εξέλιξη του κλιματισμού
1.3 Κατάταξη των μονάδων κλιματισμού
1.4 Κατάταξη των μονάδων ως προς το σκοπό

 

1.5 Ως προς την εποχή
1.6 Κατάταξη των μονάδων κλιματισμού ως προς την έκταση των χώρων που εξυπηρετούν
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
2.1 Το αντικείμενο της ψυχρομετρίας
2.2 Ο ψυχρομετρικός χάρτης
2.3 Τα θερμοδυναμικά (ψυχρομετρικά) χαρακτηριστικά του αέρα
 

2.4

Η αποτύπωση των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών του αέρα πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη
2.5 Εξάσκηση πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη
2.6 Ολική, αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα
2.7 Ολικό, αισθητό και λανθάνον φορτίο
2.8 Προσοχή στους συμβολισμούς και στις μονάδες
2.9 Ο ορισμός του Συντελεστή Αισθητής Θερμότητας (SHR η SHF)
2.10 Αποτύπωση μεταβολών του αέρα στο στοιχείο μιας κλιματιστικής μονάδας (ΚΜ)
3 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
3.1 Η θερμική συμπεριφορά ενός κτιρίου
3.2 Γενικά για τα θερμικά και τα ψυκτικά φορτία
3.3 Τα θερμικά φορτία
3.4 Θερμικά φορτία από αγωγιμότητα
3.6 Θερμικά φορτία από είσοδο ψυχρού αέρα περιβάλλοντος
3.7 Ο υπολογισμός του θερμικού φορτίου και η επιλογή των μηχανημάτων θέρμανσης
3.8 Ψυκτικά φορτία
3.9 Ψυκτικά φορτία από αγωγιμότητα
3.10 Ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία
3.11 Η είσοδος του εξωτερικού αέρα
3.12 Υπολογισμός του ψυκτικού φορτίου από την ανανέωση του αέρα
3.13 Ψυκτικά φορτία από ανθρώπους
3.14 Γενικά για τα ψυκτικά φορτία από φώτα, ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρικές συσκευές
3.15 Ψυκτικά φορτία από φώτα
3.16 Ψυκτικά φορτία από ηλεκτροκινητήρες
3.17 Ψυκτικά φορτία από ηλεκτρικές συσκευές
3.18 Τα συνολικά ψυκτικά φορτία

 

3.19 Η επιλογή των μηχανημάτων για την αντιμετώπιση του ψυκτικού φορτίου
3.20 Η μείωση των αναγκών ενός χώρου σε ψυκτικό φορτίο
 

3.21

Απλοποιημένη μέθοδος για την εκτίμηση των ψυκτικών φορτίων στις περιπτώσεις των απλών κατοικιών και διαμερισμάτων
3.22 Οι απώλειες από τους αεραγωγούς
3.23 Απαιτούμενη ποσότητα κλιματισμένου αέρα για τον κλιματισμό ενός χώρου
  Ερωτήσεις – Ασκήσεις
4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
4.1 Γενικά
4.2 Βασικές αρχές ροής του αέρα στους αεραγωγούς
4.3 Στοιχεία κατασκευής δικτύου αεραγωγών
4.4 Μέθοδοι υπολογισμού των διαστάσεων των αεραγωγών
4.5 Η μέθοδος της ενιαίας απώλειας στατικής πίεσης
4.6 Η μετατροπή του κυκλικού αεραγωγού σε ορθογώνιο
5. ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑ
5.1 Γενικά
5.2 Στόμια προσαγωγής κλιματισμένου αέρα
5.3 Η επιλογή των στομίων τοίχου
5.4 Στόμια οροφής
5.5 Η επιλογή των στομίων οροφής
5.6 Στόμια επιστροφής και στόμια φρέσκου αέρα
6. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
6.1 Γενικά για το δίκτυο των σωληνώσεων
6.2 Οι τύποι των σωλήνων ψυκτικού υγρού
6.3 Το δίκτυο των σωληνώσεων του ψυκτικού υγρού
6.4 Η μέθοδος μεταβολής της παροχής του ψυκτικού υγρού
6.5 Παραδείγματα δικτύων σωληνώσεων ψυκτικού υγρού
6.6 Το δίκτυο των σωληνώσεων του νερού
6.7 Τα είδη των σωλήνων που χρησιμοποιούνται με το νερό

 

7. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
 

7.4

Τα συστήματα εναλλαγής θερμότητας μεταξύ ρευστών που βρίσκονται και τα δύο σε εξαναγκασμένη κυκλοφορία
 

7.5

Τα είδη των εναλλακτών θερμότητας που χρησιμοποιούνται στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις
7.6 Πλακοειδείς εναλλάκτες υγρών
7.7 Κυλινδρικοί εναλλάκτες (κελύφους-σωλήνων)
7.8 Τα στοιχεία (coils) και η σημασία τους στον κλιματισμό
7.9 Οι πλακοειδείς εναλλάκτες αέρος – αέρος
7.10 Οι περιστροφικοί εναλλάκτες
8 ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
8.1 Τα είδη των κλιματιστικών μονάδων
8.2 Ο ρόλος των κλιματιστικών μονάδων
8.3 Τα είδη των κλιματιστικών μονάδων
8.4 Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες (ΤΚΜ)
8.5 Οι ΤΚΜ με στοιχείο νερού
8.6 ΤΚΜ με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης (DX)
8.7 Μεσαίου μεγέθους κλιματιστικές μονάδες
8.8 Κεντρικές Kλιματιστικές Mονάδες (KKM ή AHU)
8.9 Ο εξοπλισμός μιας ΚΜ
8.11 Τα κυριότερα εξαρτήματα της ΚΜ
8.13 Η εξοικονόμηση ενέργειας

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( Θεωρητικό μέρος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟ:

«Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμοί», Β’ Τάξης 1ου Κύκλου ΤΕ.Ε., Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού, Διακουμάκος Κ., κ.α.

Θεωρητικό μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ:   «Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμοί»
ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

ΤΙΤΛΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
1.1 Η έννοια του αυτοματισμού – Ιστορική αναδρομή
1.2 Συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόχου
1.3 Ρύθμιση συνεχής και ρύθμιση δύο θέσεων ((ON-OFF)
1.4 Τα βασικά μέρη ενός συστήματος ελέγχου
1.5 Αισθητήρες, συσκευές ελέγχου, ενεργοποιητές
1.6 Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, πνευματικά και υδραυλικά εξαρτήματα αυτοματισμών
1.7 Αυτοματισμοί που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού
  ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Η θερμοκρασία
5.3 Οι θερμοστάτες
5.4 Θερμοστάτες με διμεταλλικό έλασμα
5.5 Θερμοστάτες αερίου
5.6 Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες
5.7 Θερμοστοιχείο ή θερμοζεύγος (thermocouple)
5.8 Θερμίστορ – τύποι N.T.C – P.T.C.
5.9 Συσκευές ελέγχου με διαστελλόμενο υγρό σε βολβό
5.10 Θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες (ΘΕΒ)
5.11 Ανακεφαλαίωση αισθητηρίων θερμοκρασίας
 

5.12

Χρήση των μηχανισμών ελέγχου της θερμοκρασίας στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού
5.13 Θερμοστάτες ρευστού
5.14 Θερμοστάτες χώρου
5.15 Θερμοστάτες ασφαλείας
5.16 Σφάλματα μέτρησης – καλιμπράρισμα οργάνων

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

5.17 Μηχανισμοί ελέγχου πίεσης
5.18 Πρεσοστάτες ή (πιεζοστάτες)
5.29 Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ON-OFF
5.30 Οι σερβοκινητήρες
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
6.1 Γενικά για τα συστήματα ελέγχου και ρύθμισης
6.2 Ο τρόπος λειτουργίας ενός συστήματος αυτοματισμού
6.3 Τα είδη των συστημάτων αυτοματισμού
6.4 Τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα αυτοματισμού
6.5 Τα συστήματα ανοικτού βρόχου
6.6 Τα συστήματα κλειστού βρόχου
 

6.7

Ο τρόπος ελέγχου και ρύθμισης με ηλεκτρονικές διατάξεις στα συστήματα κλειστού βρόχου
6.8 Διάκριση των συστημάτων κλειστού βρόχου ανάλογα με τον τρόπο που επενεργούν
6.9 Αυτοματισμοί επιλογής μεταξύ δύο θέσεων (ON-OFF)
6.10 Αυτοματισμοί πλωτού ελέγχου (floating action)
6.17 Οι μηχανισμοί που κινούνται από τους ενεργοποιητές
6.18 Τα είδη των τάμπερ
6.19 Τα είδη των βανών
7 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.1 Οι κλιματιστικές μονάδες
7.2 Ο αυτοματισμός των κλιματιστικών εγκαταστάσεων
7.3 Η τοπική κλιματιστική μονάδα νερού (FCU)
7.4 Η κεντρική κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ)
7.5 Ο αυτοματισμός της λειτουργίας της ΚΚΜ
7.6 Ο έλεγχος των αεραγωγών και των στομίων
7.7 Ο έλεγχος της διανομής του αέρα με τα συστήματα VAV
7.8 Κεντρικό σύστημα ελέγχου κλιματιστικής εγκατάστασης
8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ       ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ       ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8.1 Τα συστήματα αυτοματισμού των ψυκτικών κυκλωμάτων
8.2 Το οικιακό ψυγείο
8.3 Το ψυκτικό κύκλωμα

 

8.4 Ο αυτοματισμός της λειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος
8.5 Ο αυτοματισμός της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
8.12 Ο ηλεκτρικός αυτοματισμός
8.13 Ο έλεγχος του κυκλώματος κυκλοφορίας του νερού
8.15 Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού
8.16 Ο ηλεκτρικός πίνακας με PLC
8.17 Η ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης βλαβών

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ (Θεωρητικό μέρος)

 

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

2.ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Θεωρητικό μέρος)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΑ:

 1. «Συστήματα Αυτοκινήτου Ι» (Ανδρινός Ν., κ.ά).
 2. «Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ» (Αλεξάνδρου Δ., κ.ά.).

 

Θεωρητικό Μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Συστήματα Αυτοκινήτου Ι»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΑΜΑΞΩΜΑ
1.1 Γενικά για το αυτοκίνητο
1.2 Κατηγορίες οχημάτων
1.3 Είδη αμαξωμάτων
1.4 Πλαίσιο (σασί)
1.5 Έλεγχοι και ευθυγράμμιση αυτοφερόμενου αμαξώματος
1.6 Αριθμός πλαισίου
1.7 Τρόποι και σημεία στήριξης και ανύψωσης του αυτοκινήτου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
2.1 Προορισμός (Σ.Μ.Κ.) και είδη (Σ.Μ.Κ.)
2.2 Συμπλέκτης
2.3 Κιβώτιο ταχυτήτων
2.4 Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (απλά)
2.5 Διαφορικό
2.6 Κιβώτιο ταχυτήτων και διαφορικό (μπροστά κίνηση)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3.1 Γενικά
3.2 Μέθοδοι διεύθυνσης
3.3 Μηχανισμοί διεύθυνσης
3.4 Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση
3.5 Γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης
3.6 Βλάβες – Φθορές – Συντήρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
4.1 Ανοικτός – κλειστός βρόγχος
4.2 Δομή – Λειτουργία. Συνεχής Ρύθμιση
4.3 Ελατήρια
4.4 Αποσβεστήρες ταλαντώσεων (αμορτισέρ)

 

4.5 Ελαστικά μέρη ανάρτησης και σινεμπλόκ ή σάιλεντ μπλοκ (Silent block)
4.6 Ανεξάρτητη ανάρτηση με βραχίονες (ψαλίδια)
4.7 Ανεξάρτητη πρόσθια ανάρτηση με γόνατα Μακ Φέρσον
4.8 Σφαιρικοί σύνδεσμοι
4.9 Ανεξάρτητη ανάρτηση στους οπίσθιους τροχούς
4.10 Υδροπνευματική ανάρτηση
4.11 Ανάρτηση με αεροελατήρια (αερόσουστες)
4.12 Συστήματα ρύθμισης ύψους αυτοκινήτου και αυτόματης οριζοντίωσης
4.13 Φθορές – Βλάβες – Συντήρηση – Έλεγχος – Ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΞΟΝΕΣ – ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
5.1 Άξονες μετάδοσης κίνησης – Σύνδεσμοι – Άξονες τροχών
5.2 Τροχοί – Ελαστικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
6.1 Σκοπός του συστήματος πέδησης
6.2 Ενέργεια πέδησης
6.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιβράδυνση
6.4 Είδη συστημάτων πέδησης
6.5 Διατάξεις υδραυλικών συστημάτων πέδησης
6.6 Υγρά φρένων
6.7 Βοηθητικά συστήματα πέδησης
6.8 Φθορές – Βλάβες
6.9 Συντήρηση
6.12 Βοηθητικά συστήματα πέδησης
6.13 Αερόφρενα
6.14 Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
7.1 Σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
7.2 Το κύκλωμα εκκίνησης
7.3 Τα κυκλώματα κατανάλωσης ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
8.1 Γενικά
8.2 Σύστημα αερισμού

 

8.3 Σύστημα θέρμανσης
8.4 Σύστημα ψύξης (κλιματισμού)
8.5 Λειτουργία της ψυκτικής μονάδας
8.6 Βλάβες
8.7 Συντήρηση – έλεγχος – ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9.1 Γενικά
9.2 Εσωτερική ασφάλεια αμαξώματος
9.3 Μέτρα ασφαλείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
10.1 Είδη αντικλεπτικών συστημάτων
10.2 Περιγραφή του immobilizer
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
11.1 Φορτηγά οχήματα
11.2 Ρυμουλκούμενα οχήματα
11.3 Ημιρυμουλκούμενα
11.4 Ρυμουλκούμενο «τριών τετάρτων»
11.5 «Πλήρως ρυμουλκό»
11.6 Συμβατότητα («ταίριασμα») ρυμουλκού οχήματος με ρυμουλκούμενο

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
1.1 Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης
1.2 Σύγχρονοι εξελιγμένοι συμπλέκτες
1.3 Αυτόματα κιβώτια
1.4 Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Σύστημα διεύθυνσης
2.1 Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση
2.2 Συστήματα 4 διευθυντηρίων τροχών – Τετραδιεύθυνση 4WS
2.3 Συστήματα

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Σύστημα ανάρτησης
3.1 Σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης
3.1.1 Γενικά
3.1.2 Είδη συστημάτων ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης
3.1.3 Συμβατική υδροπνευματική ανάρτηση
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
5.1 Πίνακας ελέγχου (ταμπλό οργάνων) – Όργανα μετρήσεων και ενδείξεων

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

4 . ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)                                          

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟ:

«Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων», ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Γ., κ.ά.

 

Θεωρητικό μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Η έννοια της μέτρησης – ελέγχου
1.2 Η έννοια της διάγνωσης
1.3 Μεθοδολογία ελέγχου και διάγνωσης
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΓΕΝΙΚΑ
2.1 Είδη και ιδιότητες οργάνων και συσκευών
2.2 Πολύμετρο
2.3 Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και πίεσης
2.4 Παλμογράφος
2.5 Αναλυτής καυσαερίων
2.6 Ειδικοί τύποι οργάνων και συσκευών μέτρησης
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
  ΓΕΝΙΚΑ

 

3.1 Δίοδοι
3.2 Τρανζίστορ
3.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  ΓΕΝΙΚΑ
4.1 Ανοικτός – κλειστός βρόγχος
4.2 Δομή – Λειτουργία. Συνεχής Ρύθμιση
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ)
  ΓΕΝΙΚΑ
5.1 Ψηφιακή θεωρία και λογικά κυκλώματα
  Εκτός ύλης είναι οι 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5
5.2 Κεντρική μονάδα ελέγχου (μικροϋπολογιστής)
  Εκτός ύλης είναι η 5.2.10
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
  ΓΕΝΙΚΑ
6.1 Αισθητήρες και αυτοκίνητο
6.2 Αισθητήρες ταχύτητας, θέσης ή μετατόπισης
6.3 Αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης
6.4 Διάφοροι άλλοι τύποι αισθητήρων
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ
  Γενικά
7.1 Είδη και χαρακτηριστικά των ενεργοποιητών
7.2 Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες (σωληνοειδή)
7.3 Ηλεκτρονόμοι (ρελέ)
7.4 Κινητήρες και βηματικοί κινητήρες
7.5 Ενεργοποιητές ειδοποίησης και απεικόνισης
7.6 Ειδικοί τύποι ενεργοποιητών
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
  Γενικά
8.1 Είδη συστημάτων αυτοδιάγνωσης
8.2 Λειτουργία των συστημάτων αυτοδιάγνωσης

 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
  Γενικά
9.1 Συστήματα ανάφλεξης
9.2 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ψεκασμού – ανάφλεξης
9.3 Ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού
9.4 Μεθοδολογία ελέγχου – διάγνωση βλαβών
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  Γενικά
10.1 Ηλεκτρονικά συστήματα μετάδοσης κίνησης
10.2 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα πέδησης ABS
10.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα διεύθυνσης
10.4 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα πέδησης ανάρτησης
10.5 Ηλεκτρονικά συστήματα προσθέτων λειτουργιών

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 2. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θεωρητικό μέρος)

 

 

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

 

2.ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ:

«Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι», (Καρακιόζογλου Γ., κ.ά).

Θεωρητικό μέρος

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

2 Επίγεια Μέσα Υποστήριξης Α/φών
2.1 Γενικά
2.2 Αεροσυμπιεστής Χαμηλής και Υψηλής Πίεσης
2.3 Μονάδες Κλιματισμού – Θέρμανσης και Ψύξης
2.4 Μονάδες Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος
2.5 Μονάδες εξυπηρέτησης Υδραυλικού και Πνευματικού Συστήματος
2.6 Συσκευή Προλίπανσης και Εξοπλισμός Λίπανσης
2.7 Συσκευές Εξυπηρέτησης Α/φών με Άζωτο και Οξυγόνο
2.8 Μέσα Ρυμούλκησης
2.9 Μέσα Ανεφοδιασμού Καυσίμου
2.10 Μέσα Ανύψωσης (Γρύλοι και Σαμπάνια)
2.11 Πρόσδεση Α/φους και Ασφάλιση Επιφανειών Ελέγχου
3 Αεροδυναμική Συμβατικών Α/φών
3.1 Ιστορία των Α/φών
3.2 Εξέλιξη Α/φών
3.3 Αέρας και Τυπική Ατμόσφαιρα
3.4 Αεροδυναμική Θεωρία και Νόμοι
3.5 Θεωρία Πτέρυγας Αεροπλάνου
3.6 Απώλεια Στήριξης
3.7 Έλεγχος
3.8 Ευστάθεια
3.9 Υπεραντωτικές Διατάξεις
3.10 Λοιπές επιφάνειες ελέγχου

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

3.11 Χαρακτηριστικά και Χρήση Αεροσύραγγας
4 Δομή Α/φους
4.1 Αεροσκάφη
4.2 Άτρακτος
4.3 Πτέρυγες
4.4 Ουραίο Πτέρωμα
4.5 Ατρακτίδια και Περιβλήματα Κινητήρων
4.6 Συντεταγμένες Α/φους
5 Υδραυλικό Σύστημα
5.1 Αρχές Υδραυλικών Συστημάτων
5.2 Λειτουργία Βασικού Υδραυλικού Κυκλώματος
5.3 Υδραυλικά Συστήματα Ανάγκης
6 Πνευματικό Σύστημα
6.1 Γενικά
6.2 Συμπίεση Αέρα
6.3 Βασικά Στοιχεία Πνευματικού Συστήματος
6.4 Δομή Συστήματος
7 Σύστημα Ελέγχου Πτήσης
7.1 Είδη Συστημάτων
7.2 Συρματόσχοινα
7.3 Εντατήρες
7.4 Οδηγοί Συρματοσχοίνων
7.5 Επιθεώρηση Συρματοσχοίνων
7.6 Έλεγχος Έντασης Συρματοσχοίνων
7.7 Ράβδοι Ελέγχου και Σωλήνες Ροπής
8 Σύστημα Προσγείωσης
8.1 Γενικά
8.2 Αποσβεστήρες Κρούσης
8.3 Σύστημα Απόσυρσης και Έκτασης
8.4 Συστήματα Πηδαλιούχησης
8.5 Αποσβεστήρες Εκτροπής
8.6 Συντήρηση Συστήματος Προσγείωσης

 

9 Σύστημα Πέδησης
9.1 Είδη Συστημάτων Πέδησης
9.2 Συγκρότημα Φρένων
9.3 Σύστημα Αντιολήσθησης Φρένων
10 Τροχοί – Επίσωτρα
10.1 Τροχοί
10.2 Ελαστικά
11 Σύστημα Συμπίεσης και Κλιματισμού
11.1 Γενικά
11.2 Βασικό Σύστημα Συμπίεσης και Κλιματισμού
11.3 Σύστημα Συμπίεσης Αέρα
11.4 Σύστημα Ελέγχου Συμπίεσης
11.5 Σύστημα Κλιματισμού Αέρα
12 Σύστημα Αποπάγωσης και Προστασίας Βροχής
12.1 Γενικά
12.2 Αποπάγωση με Πεπιεσμένο Αέρα
12.3 Θερμικά Συστήματα Αντιπάγωσης
12.4 Συστήματα Ελέγχου Παγοποίησης και Προστασίας Βροχής Αλεξινέμου
13 Συστήματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας
13.1 Γενικά
13.2 Συστήματα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς και Καπνού
13.3 Συστήματα Πυρόσβεσης
14 Συστήματα Καυσίμου
14.1 Γενικά
14.2 Στοιχεία Συστημάτων Καυσίμων
14.3 Προειδοποιητικά Συστήματα
14.4 Τύποι Συστημάτων Καυσίμου
14.5 Μέτρα Ασφάλειας
15 Σύστημα Οξυγόνου
15.1 Γενικά
15.2 Σύστημα Αερίου Οξυγόνου
15.3 Σύστημα Υγρού Οξυγόνου

 

16 Σωστικά Μέσα Αεροσκάφους
16.1 Γενικά περί Σωστικών Μέσων
16.2 Ατομικός εξοπλισμός Χειριστού
16.3 Αλεξίπτωτα
16.4 Συστήματα Εγκατάλειψης Χειριστών

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟ:

«Συντήρηση Αεροσκαφών Ι» (Μιχαλάς Ε., κ.ά).

 

ΒΙΒΛΙΟ: « Συντήρηση Αεροσκαφών»
ΚΕΦΆΛΑΙΑ/ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΤΛΟΙ

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
  Γενικά περί συντηρήσεως
  Αποστολή – ευθύνες – αρμοδιότητες συντήρησης
  Μέθοδοι /Κλιμάκια συντήρησης
  Οργανωτική Διάρθρωση συντήρησης (πολεμική αεροπορία)
  Οργανωτική Διάρθρωση συντήρησης (Αεροπορική εταιρεία)
2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  Γενικά
  Βασικά νομοθετήματα
  Βασικοί ορισμοί
  Πτητική ικανότητα (Πλωϊμότητα)
  Συντήρηση πολιτικών αεροσκαφών
  Πτυχία Άδειες
3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  Γενικά
  Οργάνωση της βασικής βιβλιογραφίας (Πολεμική Αεροπορία)
  Άλλες Τεχνικές Οδηγίες (πολεμική αεροπορία)
  Οργάνωση της βασικής βιβλιογραφίας (Αεροπορική Εταιρεία)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

  Εικονογραφημένοι Κατάλογοι υλικών (Αεροπορική Εταιρεία)
  Ενημερωτικά Δελτία
  Εταιρικά εγχειρίδια
  Τεχνικές οδηγίες χρονικής εκτέλεσης
  Οδηγίες πλωιμότητας
4 ΜΗΤΡΩΑ – ΕΝΤΥΠΑ
  Γενικά
  Μητρώα – Έντυπα της Πολεμικής αεροπορίας.
  Χρησιμοποιούμενα σύμβολα
  Δελτία αστοχιών.
  Μητρώα – Έντυπα Αεροπορικής Εταιρίας
5 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Γενικά
  Προγραμματισμένη συντήρηση
  Μέθοδοι επιθεωρήσεων (Πολεμική Αεροπορία)
  Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται
  Μέθοδοι επιθεωρήσεων (Αεροπορική εταιρεία)
  Επιθεωρήσεις συστημάτων
6 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  Γενικά
  Βραχεία αποθήκευση
  Μακρά αποθήκευση
  Επιθεωρήσεις αποθηκευμένων αεροπλάνων
  Επαναφορά σε πτητική κατάσταση
  Αποθήκευση κινητήρων
7 ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  Γενικά
  Τι είναι διάβρωση
  Τύποι διαβρώσεων
  Αιτίες διάβρωσης
  Περιοχές ευαίσθητες στη διάβρωση
  Διάγνωση της διάβρωσης

 

  Αφαίρεση των διαβρώσεων και προστασία
8 ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Γενικά
  Εντοπισμός των βλαβών
  Αποκατάσταση βλαβών
  Αποκατάσταση ζημιών
  Περισυλλογή αεροσκαφών
9 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Γενικά
  Κατηγορίες υλικού
  Αρχικό απόθεμα υλικού
  Απόθεμα υλικού
  Αναπλήρωση αποθέματος
  Αναθεωρήσεις αποθέματος
  Τι συμβαίνει στην πολεμική αεροπορία
10 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  Γενικά
  Στάθμευση
  Μέτρα ασφάλειας για τη στάθμευση
  Πρόσδεση
  Ρυμούλκηση
  Μέτρα ασφάλειας κατά τη ρυμούλκηση
  Ανύψωση στους γρύλλους
  Μέτρα ασφάλειας κατά την ανύψωση αεροπλάνου στους γρύλλους
  Εξυπηρέτηση με καύσιμο
  Μέτρα ασφάλειας κατά την πλήρωση με καύσιμο
  Εξυπηρέτηση με λάδι και υδραυλικό
  Εξυπηρέτηση με οξυγόνο
  Εξυπηρέτηση με νερό
  Αποκομιδή αποβλήτων

 

11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Γενικά
  Κόστος
  Παραγωγικότητα
  Απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού
  Μελέτη των μεθόδων εργασίας
  Συντονισμός
  Έλεγχος
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Μηχανολογίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε