Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Πληροφορικής

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Πληροφορικής προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

2.ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» των:

Ι. Αποστολάκη, Φ. Κουτσάκα, Ζ. Μανουσαρίδη, Λ. Πράπα και Β. Στεφανίδη.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η παράγραφος 1.5.

Τα Κεφάλαια 2 έως 8.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» των:

Ι. Αποστολάκη, Φ. Κουτσάκα, Ζ. Μανουσαρίδη, Λ. Πράπα και Β. Στεφανίδη.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η παράγραφος 1.5.

Τα Κεφάλαια 2 έως 8.

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Πληροφορικής

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε