Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Γεωπονίας

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Γεωπονίας προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ4/833/Δ4 υπουργική απόφαση  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13 τεύχος Β την 9η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Θεωρητικό μέρος)

 

1.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

 

2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

3. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ( Θεωρητικό μέρος)

 

ΒΙΒΛΙΑ:

 1. «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΊΑ»: (Κανάκης Ανδρέας, Κόνδης Κων/νος,Τσιτσιβά – Παπαδάτου Παγώνα)
 2. «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΊΑ» (Σταυρακάκης Μανόλης, Συμινής Χαράλαμπος, Μπινιάρη Κατερίνα, Σωτηρόπουλος Γεώργιος)

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Πρώτο τετράμηνο

1. Από το βιβλίο: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΊΑ

Κεφ.1ο: Δενδρώδεις καλλιέργειες (μόνο οι ενότητες 1.1 & 1.2)

Κεφ.4ο: Εγκατάσταση Δενδροκομείου

Κεφ.5ο: Καλλιέργεια του εδάφους του Δενδροκομείου (να διδαχθεί επιγραμματικά)

Κεφ.7ο: Λίπανση στο Δενδροκομείο [μόνο οι ενότητες 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (επιγραμματικά)]

Κεφ.8ο: Κλαδέματα οπωροφόρων δένδρων (εξαιρείται η §8.4.3 )

Κεφ.9ο: Καρποφορία

Κεφ.10ο: Ωρίμανση-Συγκομιδή-Διακίνηση καρπών (εξαιρούνται οι ενότητες 10.4, 10.5, 10.6, 10.7)

Κεφ.12ο: Γιγαρτόκαρπα: Γενικά και η ενότητα 12.1. ΜΗΛΙΑ ( μόνο οι §12.1.1, §12.1.2, §12.1.6, §12.1.7)

Κεφ.13ο: Πυρηνόκαρπα: Γενικά και η ενότητα 13.1. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ (μόνο οι §13.1.1, §13.1.2, §13.1.6, §13.1.7)

Κεφ.14ο: Ακρόδρυα-Ξηροί καρποί: Γενικά και η ενότητα 14.1. ΦΙΣΤΙΚΙΑ (μόνο οι §14.1.1, §14.1.2, §14.1.6, 14.1.7)

Κεφ.16ο: Ελιά (από την ενότητα 16.1 μόνο οι §16.1.1, §16.1.2, §16.1.6, §16.1.7)

Κεφ.17ο: Εσπεριδοειδή: Γενικά και η ενότητα 17.1. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (μόνο οι §17.1.1, §17.1.2, §17.1.6, §17.1.7)

Δεύτερο τετράμηνο

2. Από το βιβλίο: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΊΑ

Κεφ.2ο: Μορφολογία και ετήσιος κύκλος της αμπέλου

Κεφ.3ο: Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της αμπέλου

Κεφ.4ο: Πολλαπλασιασμός της αμπέλου (να διδαχθεί επιγραμματικά με έμφαση στην εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων)

Κεφ.5ο: Εγκατάσταση αμπελώνα (μόνο οι ενότητες 5.1, 5.3, 5.4, 5.5)

Κεφ.6ο: Καλλιεργητικές φροντίδες (μόνο η ενότητα 6.2)

Κεφ.9ο: Ωρίμανση-Τρυγητός-Σταφιδοποίηση-Συσκευασία (μόνο οι ενότητες 9.1 & 9.2)

Κεφ.10ο: Οινοποίηση

 

4. ΦΥΤΑ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΑ:

 1. «ΦΥΤΆ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ» (Αυγουλάς Χρήστος, Ποδηματάς Κων/νος, Παπαστυλιανού Παναγιώτα)
 2. «ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΈΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ»(Πασσάμ Χάρολντ Κρίστοφερ,Κοσμάτου Αγγελική,Ακουμιανάκης Κων/νος,Μεγαλοκονόμος Ιωάννης)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Πρώτο τετράμηνο

1. Από το βιβλίο: ΦΥΤΆ ΜΕΓΆΛΗΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ

Κεφ.1ο: Χειμερινά σιτηρά (μόνο οι ενότητες 1.1, 1.2, 1.3)

Κεφ.2ο: Ανοιξιάτικα σιτηρά (μόνο οι ενότητες 2.1, 2.2, 2.3)

Κεφ.3ο: Βιομηχανικά φυτά (μόνο οι ενότητες 3.1, 3.2, 3.3, 3.5)

Κεφ.4ο: Χειμερινά ψυχανθή (μόνο οι ενότητες 4.1, 4.2, 4.3, 4.5)

Κεφ.5ο: Ανοιξιάτικα Ψυχανθή (μόνο η ενότητα 5.3) Κεφ.7ο: Ελαιούχα φυτά (μόνο οι ενότητες 7.1, 7.2, 7.3) Κεφ.10ο: Φυτά Βιομάζας (μόνο η ενότητα 10.1)

Δεύτερο τετράμηνο

 1. Από το βιβλίο: ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΈΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ

Κεφ 1ο: Η σημασία των ανθοκηπευτικών καλλιεργειών (μόνο η ενότητα 1.1)

Κεφ 2ο: Είδη πολλαπλασιαστικού υλικού

Κεφ 3ο: Καλλιεργητικές φροντίδες

Κεφ 10ο: Τα λαχανοκομικά φυτά

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (Θεωρητικό μέρος)

 

1.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ.Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

3.ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΟ:

«Διατροφή Αγροτικών Ζώων» (Φεγγερός Κωνσταντίνος, Παπαδομιχελάκης Γεώργιος, Βασιλοπούλου Ελισάβετ)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφ. 1ο: Εισαγωγή

Κεφ. 2ο: Ζωοτροφές

Κεφ. 3ο: Παρασκευαστήριο ζωοτροφών

Κεφ.4ο: Σιτηρέσια

Κεφ.5ο: Παρασκευή και χορήγηση σιτηρεσίου

4. ΕΚTΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΑ:

 1. «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων Ι»(Γκαβαλέκας Γεώργιος,Θεσσαλός Κων/νος, Παππάς Βασίλειος, Σίφωνα Χριστίνα, Τσάτσκου Χρυσούλα)
 2. «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ»(Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Δεληγεώργης Στυλιανός, Μαντζαρλής Νικόλαος, Παπαβασιλείου Δημήτριος, Παπαθεοδώρου Αθανάσιος)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Πρώτο τετράμηνο

1.  Από το βιβλίο: «ΕΚΤΡΟΦΉ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΖΏΩΝ Ι»

ΜΕΡΟΣ B’: ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Κεφ. 2ο: Γενικά στοιχεία και οικονομική σημασία του κλάδου [μόνο οι ενότητες 2.1, 2.2 και 2.4 (μόνο η 2.4.1)]

Κεφ.3ο: Εκτρεφόμενες φυλές βοοειδών (να διδαχθεί επιγραμματικά με αναφορές στις κυριότερες φυλές)

Κεφ.4ο: Συστήματα Εκτροφής και Παραγωγικές Κατευθύνσεις Βοοειδών

Κεφ. 5ο: Το σώμα των βοοειδών [μόνο οι ενότητες 5.1, 5.2, 5.3 (μόνο η §5.3.1)]

Κεφ. 6ο Εκτροφή Αγελάδων και Γεννητόρων Ταύρων [μόνο οι ενότητες 6.1 (μόνο οι §6.1.1, §6.1.3), 6.3, 6.5 (μόνο οι §6.5.3, §6.5.4, §6.5.5 (μόνο το εισαγωγικό κείμενο), §6.5.6), 6.6 (μόνο οι §6.6.1, §6.6.2, §6.6.5, 6.6.6)]

Κεφ. 7ο: Εκτροφή Μοσχαριών [μόνο οι ενότητες 7.1, 7.2 (μόνο η §7.2.4), 7.6 (μόνο η §7.6.8)]

Κεφ. 8ο : Τήρηση Στοιχείων Εκτροφής Βοοειδών (μόνο οι ενότητες 8.1, 8.2)

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ

Κεφ. 9ο: Γενικά στοιχεία και οικονομική σημασία του κλάδου (μόνο οι ενότητες 9.1,9.2,9.4)

Κεφ. 10ο: Εκτρεφόμενες φυλές προβάτων και αιγών (να διδαχθεί επιγραμματικά με αναφορές στις κυριότερες φυλές)

Κεφ. 11ο: Συστήματα εκτροφής προβάτων και αιγών (μόνο οι ενότητες 11.1, 11.2 (να διδαχθεί επιγραμματικά))

Κεφ. 13ο: Εκτροφή προβάτων και αιγών [μόνο οι ενότητες 13.1 (μόνο οι §13.1.1, §13.1.2, §13.1.3, §13.1.9, 13.1.10, §13.1.11), 13.3 (μόνο οι §13.3.1. §13.3.2, §13.3.3 ), 13.5 (μόνο η §13.5.1)]

Κεφ. 14ο: Εκτροφή αμνών και εριφίων (μόνο οι ενότητες 14.1, 14.5)

 

Δεύτερο τετράμηνο

 1. Από το βιβλίο: «ΕΚΤΡΟΦΉ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΖΏΩΝ ΙΙ»

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Κεφ.2ο: Εκτρεφόμενες φυλές χοίρων (να διδαχθεί επιγραμματικά με αναφορές στις κυριότερες φυλές χοίρων)

Κεφ.3ο: Σύγχρονες τάσεις παραγωγής και συστήματα εκτροφής

Κεφ.4ο: Εκτροφή αναπαραγωγών χοίρων [μόνο οι ενότητες 4.1 (μόνο οι §4.1.2, §4.1.3), 4.2 (συνοπτικά), 4.3, 4.4)]

Κεφ.5ο: Εκτροφή αναπτυσσόμενων και παχυνόμενων χοίρων

Κεφ.6ο: Υγιεινή του χοιροστασίου, προστασία του περιβάλλοντος και χειρισμοί των χοίρων [μόνο οι ενότητες 6.1, 6.2 (μόνο οι §6.2.1, §6.2.2, §6.2.3), 6.3]

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Κεφ.10ο: Εκτροφή των αυγοπαραγωγικών ορνίθων (εξαιρούνται οι ενότητες 10.7 & 10.8)

Κεφ.11ο: Εκκολαπτήρια αβγών-Παραγωγή νεοσσών

Κεφ.12ο: Εκτροφή ορνίθων κρεατοπαραγωγής

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 3. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Θεωρητικό μέρος)

 

1 . ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ. Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

ΒΙΒΛΙΟ:

«Αρχές επεξεργασίας τροφίμων»(Γαρδέλη Χρυσαυγή, Γαρδίκα Αιμιλία, Μαλλίδης Κωνσταντίνος, Ταραντίλης Πέτρος)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κεφ.1ο: Ποιοτική υποβάθμιση των τροφίμων Κεφ.2ο: Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων ΜΕΡΟΣ Β’: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κεφ.3ο: Φρούτα Λαχανικά [μόνο οι ενότητες 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (μόνο §3.6.2, §3.6.4)]

Κεφ.8ο: Ελαιόλαδο-Σπορέλαια-Λίπη (μόνο η ενότητα 8.5)

ΒΙΒΛΙΟ:

«Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» (Γαλανός Ευθύμιος, Μπαλαμπάνη Ασημούλα, Σφαλαγκάκου Παναγιώτα, Φισκατώρης Εμμανουήλ)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφ.1ο: Εισαγωγή στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων

Κεφ.2ο:Μικροβιολογία Τροφίμων

2.1 [στις υποενότητες 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. 2.1.4 & 2.1.5 εξαιρούνται οι παράγραφοι που αφορούν στη μορφολογία-ανατομία και στην αναπαραγωγή), 2.2, 2.3 (εκτός §2.3.1 & §2.3.2)]

Κεφ.4ο: Χημικοί και Φυσικοί κίνδυνοι

Κεφ.5ο:Υγιεινή πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων Κεφ.7ο:Ασφάλεια στην επεξεργασία και συντήρηση των τροφίμων Κεφ.8ο: Υγιεινή Προσωπικού Βιομηχανιών Τροφίμων

Κεφ.9ο: Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων κατά τη Διακίνησή τους

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας:

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θεωρητικό μέρος)
 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Θεωρητικό μέρος)

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Γεωπονίας

 1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ.Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

 

2. ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Όπως καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 (ΦΕΚ 3876/τ.Β΄/21-07-2022) Υπουργική Απόφαση.

3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΟ:

«Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες» (Πασσάμ Χάρολντ Κρίστοφερ, Κοσμάτου Αγγελική, Ακουμιανάκης Κων/νος, Μεγαλοκονόμος Ιωάννης)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφ 1ο: Η σημασία των ανθοκηπευτικών καλλιεργειών (μόνο η ενότητα 1.2)

Κεφ 2ο: Είδη πολλαπλασιαστικού υλικού

Κεφ 3ο: Καλλιεργητικές φροντίδες

Κεφ 4ο: Καλλωπιστικά φυτά εξωτερικών χώρων

Κεφ 6ο: Καλλιέργειες για κομμένο λουλούδι

Κεφ 8ο: Καλλιέργεια ανθοφόρων φυτών σε γλάστρες

 

4.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( Θεωρητικό μέρος)

ΒΙΒΛΙΟ:

«Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών» (Κυριακάκης Δημήτριος, Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος, Αντωνίου Παναγιώτης, Κατσινοπούλου Ειρήνη)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφ.1ο: Εισαγωγή: Έννοια και σημασία της συντήρησης κηποτεχνικών εφαρμογών

Κεφ.2ο: Συντήρηση χλοοτάπητα

Κεφ.3ο: Συντήρηση ετήσιων και διετών φυτών

Κεφ.4ο: Συντήρηση πολυετών ποωδών κι φυτών βραχοκήπων

Κεφ.5ο: Συντήρηση φυτών σε φυτοδοχεία (να διδαχθεί επιγραμματικά)

Κεφ.6ο:Συντήρηση καλλωπιστικών δέντρων, θάμνων και αναρριχώμενων φυτών Κεφ.7ο: Διαμόρφωση σχημάτων (να διδαχθεί επιγραμματικά)

Κεφ.8ο: Συντήρηση οπωροφόρων δέντρων και λαχανικών κήπων (να διδαχθεί επιγραμματικά)

Κεφ.9ο: Εχθροί και ασθένειες

Κεφ.10ο: Συντήρηση δεντροστοιχιών και νησίδων αστικών χώρων (να διδαχθεί επιγραμματικά)

Κεφ.13ο: Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων

Κεφ.16ο: Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Τράπεζα θεμάτων Εξεταστέα Ύλη Τομέας Γεωπονίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε