Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Αναφέρει τα εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Διατάξεις νια απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου νια ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»

Τα άρθρα που υπάρχουν είναι τα εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο
Ρυθμίσεις νια επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Άρθρο 4
Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας ιδιωτικά σχολεία – Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3. παρ. Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις Θεμάτων προσωπικού Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Άρθρο 6
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών -Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4809/2021

Άρθρο 7
Μεταβατική διάταξη για ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή πανελλήνιους αγώνες ομαδικών αθλημάτων Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022

Άρθρο 8
Ποσοστιαίο δικαίωμα Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των κερδών από ηλεκτρονική αγώνων Τροποποίηση άρθρων 84 και 84 Α ν. 2725/1999

Άρθρο 9
Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων -Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12 άρθρου 55 ν. 4262/2014 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με θέμα

«Διατάξεις νια απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου νια ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»

υπάρχει στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1MJU8ZCivGLxlkhtjHTwnf49QdBL-SNIo/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε