Τροποποίηση Διδασκαλίας Μαθημάτων Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕΠΑΛ

Τροποποίηση Διδασκαλίας Μαθημάτων Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/139082/Δ4/09-11-2022  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Τροποποίηση οδηγιών διδασκαλίας μαθήματος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-23.

Αναλυτικά το έγγραφο:

Τροποποίηση οδηγιών διδασκαλίας μαθήματος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-23.

Σχετ.:       η υπό στοιχεία Φ3/128150/Δ4/18-10-2022 εγκύκλιος «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023»

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 59/03-11-2022 Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) τροποποιείται η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος ως προς τον πίνακα του μαθήματος «Μορφολογία και Τεχνική» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται ο Πίνακας της σελίδας 44 της προαναφερθείσας εγκυκλίου από τον Πίνακα που ακολουθεί και η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος «Μορφολογία και Τεχνική» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Βιβλίο: «Τεχνολογία Υλικών», Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συγγραφείς: Αργυροπούλου Β., Μαλέα Αικ., Παναγιάρης Γ., Στασινού Αγ. ISBN 978-960-06-2952-1.

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

Το μάθημα αυτό αναφέρεται σε θεμελιώδεις αρχές που συνδέουν την επιλογή των υλικών, την υλικότητα (materiality), τον δημιουργικό σχεδιασμό (creativity) και την κατασκευή (construction).

Το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα βασίζεται σε τρία στάδια:

α)     τη συλλογή των πληροφοριών για υλικά, επεξεργασία και παραγόμενα προϊόντα

β) ταξινόμηση πληροφοριών και σύνδεση με τη δημιουργική διαδικασία και

γ)      τεχνική υπόθεση που συνδέει τη δημιουργικότητα με την παραγωγική διαδικασία στη βάση του αειφορικού σχεδιασμού.

Για κάθε μία από τις ειδικότητες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις, που θα συνδέσουν το θεωρητικό μέρος με πρακτικές εφαρμογές. Ενδεικτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Μαθησιακά

αποτελέσματα

Γενικές ικανότητες Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ο/Η μαθητής/τρια θα είναι ικανός να:

• κατανοεί τη σχέση του δημιουργικού σχεδιασμού με την υλικότητα και κατά

συνέπεια να κατανοεί τη σημασία της

επιλογής του υλικού στη σχεδιαστική διαδικασία.

• διακρίνει τη σχέση της φόρμας με την τεχνική παραγωγής.

• εκτιμά τις διαφορετικές

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η μαθητής/τρια θα έχει την ικανότητα να:

·         πραγματοποιεί αυτόνομες εργασίες.

·         πραγματοποιεί ομαδικές εργασίες

και να συνεργάζεται.

·         αναλύει και να

συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες.

·         ασκεί κριτική και αυτοκριτική.

·         προσαρμόζεται σε

τεχνικές διαδικασίες.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να υλοποιήσουν τις εξής δραστηριότητες:

Γραφικές Τέχνες: Δημιουργική σχεδίαση χαρτοσακούλας για τη συσκευασία ειδών μαναβικής από ανακυκλωμένο χαρτί. Συλλογή πληροφοριών για το χαρτί. Μέθοδοι παραγωγής. Ποια είναι το οφέλη της ανακύκλωσης του χαρτιού και των χαρτονιών σε σχέση με το πρωτογενές υλικό. Πως παράγονται; Δημιουργικός σχεδιασμός- έμπνευση- ιδέα.

Διακόσμηση και Σχεδιασμός Χώρου: Οι μαθητές/τριες θα επιλέξουν διάφορα έπιπλα, θα τα σκιτσάρουν ή θα παράγουν φωτογραφικό υλικό γι’ αυτά και θα συντάξουν μια σειρά παρατηρήσεων αναφορικά με τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, τις υφές και τις φόρμες, καθώς και θα συγκρίνουν τις διατομές των βασικών υλικών στην κατασκευή.

 

ποιότητες οπτικών και απτικών

χαρακτηριστικών και να συμπεραίνει γι’ αυτά με βάση

συνειρμούς,

συναισθήματα και την ικανοποίηση που μπορούν να

προκαλέσουν.

• κατανοεί τη σημασία της αειφορίας στην

επιλογή των υλικών και την παραγωγική διαδικασία

• διαμορφώνει και να αξιολογεί τις

σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

• συνδυάζει στοιχεία από την τέχνη με

επιστημονικά

χαρακτηριστικά και τεχνικές.

·         χρησιμοποιεί

κατάλληλα μέσα και υλικά για να

εκφράσει τις ιδέες του.

·         αναπτύσσει ελεύθερη,

δημιουργική και

επαγωγική σκέψη.

·         σέβεται το φυσικό

περιβάλλον και τους διατιθέμενους

πόρους.

Συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς: Μελέτη τεχνουργημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς σχεδιάζεται η συντήρησή τους; Συλλογή πληροφοριών για το υλικό και τη διαδικασία παραγωγής του από την πρώτη ύλη ως το αντικείμενο. Παλαιές τεχνικές και σύγχρονες εξελίξεις. Πώς μπορεί να συντηρηθεί με τρόπο που δεν θα καταστρέψει το υλικό και τη μορφή του αντικειμένου;

Σχεδίαση και Παραγωγή Ειδών Ένδυσης: Μελέτη ειδών ένδυσης με διαφορετικά είδη ινών και υφών. Ποια τμήματά τους μπορούν να σχεδιαστούν με το ένα ή το άλλο υλικό; Ποιες είναι οι διαφορετικές υφές που προκύπτουν, πόσο μαλακή ή σκληρή είναι η αφή, πώς επηρεάζεται το χρώμα και η όψη;

Σχεδίαση και Παραγωγή Κοσμήματος:

Μελέτη ειδών κοσμήματος με διαφορετικά είδη υλικού (μέταλλο, ρητίνη, ύφασμα) και υφών. Ποια τμήματά τους μπορούν να σχεδιαστούν με το ένα ή το άλλο υλικό; Ποιες είναι οι διαφορετικές τεχνικές παραγωγής τους;

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ3/128150/Δ4/18-10-2022 εγκύκλιος.

 

 

Τροποποίηση Διδασκαλίας Μαθημάτων Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/139082/Δ4/09-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1n6QT-6FDgMlJmFFzGL9L8rC1nMx2Yvhj/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε