Τροποποίηση σειράς επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Τροποποίηση σειράς επιλογής στελεχών εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: 


«Διατάξεις νια την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου νια την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» 

Άρθρο Ι


Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων

Τροποποίηση άρθρου 232 ν.4823/2021


1. Η
παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, τροποποιείται, ως προς τη σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Κατά την Πρώτη εφαρμογή του Παρόντος:

α) προηγείται η Προκήρυξη των Θέσεων

 • των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • των Συμβούλων Εκπαίδευσης,
 • των διευθυντών, προϊσταμένων και
 • υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και
 • των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.,

β) ακολουθεί η προκήρυξη των Θέσεων

 • των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και
 • του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
 • των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
 • των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης
  και

γ) έπεται η προκήρυξη των Θέσεων

 • των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των
 • Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α

Τροποποίηση σειράς επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε