Τροποποίηση κατάταξης Σχολών, τμημάτων.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1cmshm9J6rXiZr7m-leBYTNhFMRkpvXug/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. Φ.253/53385/Α5 (Αρ. Φύλλου 2358 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 12 Μαΐου 2022) υπουργική απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345).

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε