Τροποποίηση προκήρυξης – πρόσκλησης επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1mNcZ7qDEFuY4z9f_e03l15E3VS6N-2ps/view?usp=sharing

Το υπ΄αριθμ. Φ.353.1 / 2 / 27 / Ε3/3 Ιανουαρίου 2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9M46ΜΤΛΗ-E0T) προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε