ΥΠΑΙΘ Εκπαιδευτικό Υλικό στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές

ΥΠΑΙΘ Εκπαιδευτικό Υλικό στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές αναρτήθηκε στην επίσημο ιστοσελίδα του σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ3/21313/ΓΔ4/23-02-2023 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Γνωστοποίηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικό υλικό/λογιστικό πρόγραμμα προς αξιοποίησή του από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» που διδάσκεται σε 3 από τις 4 ειδικότητες της Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ

Το λογιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει βελτιωμένη έκδοση παλαιότερου λογισμικού που είχε εγκριθεί στο παρελθόν με την Πράξη 20/24-04-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και συνοδεύεται από λογιστικό παιχνίδι (Game_Accounting) που βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα, καθώς και από 3 αρχεία με Ασκήσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές και ένα αρχείο με σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική Πράξη 67/15-12-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. «[….] το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό παρακολουθεί εργαστηριακά την ύλη του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» και βοηθάει την κατανόησή της. Επίσης, το υποβληθέν λογισμικό ακολουθεί τη μορφή και τη δομή αντίστοιχων εμπορικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και άρα συμβάλει στην προετοιμασία των μαθητών για την επαγγελματική τους απασχόληση στον τομέα της Λογιστικής […]».

 

Το λογιστικό πρόγραμμα βασίζεται στην Access και περιλαμβάνει εφαρμογές για τις ακόλουθες βασικές λογιστικές εργασίες:

 1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ)
 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ,
 3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
 5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 6. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
 7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΓΙΑ – ΕΞΟΔΑ)
 8. ΕΥΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 9. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
 10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
 11. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
 12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 14. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 15. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

 

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘ (www.minedu.gov.gr),

ακολουθώντας τη διαδρομή Εκπαίδευση→Επαγγελματική Εκπαίδευση→Διδακτικό Υλικό.

ΥΠΑΙΘ Εκπαιδευτικό Υλικό στο μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές αναρτήθηκε στην επίσημο ιστοσελίδα του σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ3/21313/ΓΔ4/23-02-2023 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Γνωστοποίηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/13UbMkNPAJ_hZy5zrvvh4xlJsSaeUPM0N/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε