Υπηρεσιακά Συμβούλια (Σύνθεση, συγκρότηση, λειτουργία)

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1FmLzEshdIgh05RI0tMVbRO49j5jfJj2H/view?usp=sharing

Το υπ’ αριθμ. 1/2003 Προεδρικό Διάταγμα όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με θέμα:

Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε