Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που οι οργανικές τους θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Εκπαίδευση

Οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Εκπαίδευση (Αθμια/Βθμια) διευκρινίζονται από το ΥΠΑΙΘ.

Με το υπ΄αριθμ. 60994 /Ε2/25-05-2022  έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ διευκρινίζει ότι δεν είναι  υποχρεωτική η υπηρέτηση της οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Εκπαίδευση (Αθμια/Βθμια)

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 168373/Ε2/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Μ4846ΜΤΛΗ-ΩΤ1) εγγράφου της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι

οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 116 του ν. 4821/2021 (134 Α’) και της παρ. 4 του άρθ. 237 του ν. 4823/2021 (136 Α’)

δεν υπέχουν υποχρέωση υπηρέτησης της οριστικής τους τοποθέτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης,

καθώς, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96:

«ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ.»

Ολόκληρο το έγγραφο:

https://drive.google.com/file/d/1IDxDpsygFB36aMddzYThUI5aPoHeCy9J/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε