Υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών ΕΕΠ- ΕΒΠ σε άλλους κλάδους

Υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών ΕΕΠ- ΕΒΠ σε άλλους κλάδους ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ την 16η Μαΐου 2022 με την υπ’ αριθμ. 55292/Ε2 εγκύκλιό του.

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 17-05-2022 έως και 26-05-2022

Αναλυτικά οι κατηγορίες των μετατάξεων:

1.Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. των μελών ΕΕΠ, καθώς και
δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και
δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
3. Από τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων.
4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
β. εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και
δ. σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών και άλλων κλάδων μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

Σημείωση Συντάκτη:

Προφανέστατα έχουν σημασία τα παραρτήματα διότι από τα εναπομείναντα κενά μετά τις μετατάξεις θα προκύψουν τα κενά που θα καλυφθούν με τους διορισμούς.

Για το λόγο αυτό δημοσιεύουμε εκ νέου την εγκύκλιο των μετατάξεων

 

Στο τέλος της εγκυκλίου υπάρχουν παραρτήματα που αναφέρονται στα κενά προς μετάταξη ανά κλάδο και ειδικότητα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 ανά κλάδο/μουσική ειδίκευση σε Μουσικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 σε Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Οργανικές θέσεις ΠΕ70 ή ΠΕ71 & ΠΕ60 ή ΠΕ61 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τα ΣΜΕΑΕ περιοχών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/ση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών ΕΕΠ- ΕΒΠ σε άλλους κλάδους με την εγκύκλιο που ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/12EF_biKMjPGKa4-_SNhON9iSo8A4drZ-/view?usp=sharing

με θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε