Υποβολή δήλωσης προτίμησης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Υποβολή δήλωσης προτίμησης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπ’ αριθμ. 82231/Ε3/5 – 7- 2022 πρόσκλησή του και θέμα:

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Διευθυντή Εκπαίδευσης

Το έγγραφο είναι πρόσκληση που  υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  Μαρία Δόκου.

Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

 

Αναφέρει η πρόσκληση:

Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 (5833 Β ́) υπουργικής απόφασης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/),

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι

από Τετάρτη 6-7-2022 μέχρι την Πέμπτη 7- 7-2022 και ώρα 23:59.

Διευκρινίσεις για τους υποψηφίους:

1. Η δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αφορά αποκλειστικά σε Διευθύνσεις των ήδη δηλωθεισών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και με ενιαία σειρά προτεραιότητας.

2. Η δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Την πρόσκληση την υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  Μαρία Δόκου και βρίσκεται ολόκληρη στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ZiyhD_oCPRrvXddrOcnRr_7spW1elr_A/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε