Υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης

Υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 18-1-2023 μέχρι και την Πέμπτη 19-1-2023 και ώρα 23:59.59 σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε το ΥΠΑΙΘ (Φ.351.1/11/4868/Ε3/ 17 – 1 – 2023)

Η υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/4868/Ε3/ 17 – 1 – 2023 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  παρατίθεται παρακάτω:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθ. Φ. 351.1/9/4513/Ε3/16.1.2023 απόφαση κύρωσης τελικών πινάκων

2. Η με αριθ. Φ.351.1/7/2692/Ε3/11-1-2023 Υ.Α. «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων
σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης»

Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/8-4-2022 (Β΄ 1764) υπουργικής απόφασης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι

από την Τετάρτη 18-1-2023 μέχρι και την Πέμπτη 19-1-2023 και ώρα 23:59.59.

Διευκρινίσεις για τους υποψηφίους:

1. Η δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αφορά αποκλειστικά τις θέσεις του οικείου κλάδου της ήδη δηλωθείσας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και με ενιαία σειρά προτεραιότητας.

2. Η δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

 

Η υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/4868/Ε3/ 17 – 1 – 2023 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  με θέμα: 

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

παρατίθεται παρακάτω:

https://drive.google.com/file/d/1nCLPe4AAXkX9rPaJls_uKwJw0etIs-Tk/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε