Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων Λιμενικού Σώματος

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2421.1/5471/24/23-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα:

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 Το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθώς και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται

από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη.

Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: www.hcg.gr .Η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:

Αναλυτικά η προκήρυξη στον υπερσύνδεσμο:

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dZqX5n8na-HbYU2kqnTbVbVPmFohy_TB/view?usp=sharing

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2421.1/5471/24/23-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα:

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε