Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου επί 5% των θέσεων

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου επί 5% των θέσεων προσδιορίζει το υπ’ αριθμ. Φ.151/ 54904/Α5/13-05 -2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας.

Από Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

Σημειώνουμε τα εξής από την εγκύκλιο:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:
Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:
 ένα (1) αντίγραφο του συμπληρωμένου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
 την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.
Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.
Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).
Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:
1. εάν είναι απόφοιτος, ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Εάν είναι μαθητής της τελευταίας τάξης του Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΑΕ), ο βαθμός απόλυσής του θα αντληθεί υπηρεσιακά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool του ΥΠΑΙΘ, μετά από την έκδοσή τους.
2. ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (που έχει εκδοθεί, μετά από εξέταση ένστασης του υποψηφίου, από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ).
3. ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

4. σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης εξουσιοδότηση.

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου επί 5% των θέσεων προσδιορίζει το υπ’ αριθμ. Φ.151/ 54904/Α5/13-05 -2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας που μπορείτε να το μελετήσετε στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1NJ9ByznN0MEOuYOe1y1ttYku8Ht-Pw1h/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε