Υποστήριξη και συστεγαζόμενων σχολείων από τους Σχολικούς Νοσηλευτές

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1467mztzQrVuS5-HuyrI9oTBH3EwmwLx0/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. 44841/Δ3  (Αρ. Φύλλου 2055 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 26 Απριλίου 2022) υπουργική απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Β’ 2038).

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε