Υπουργική απόφαση για την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1ki2UFmyjW5BEIJtFKMT9JhWpIB_qqQps/view?usp=sharing

Η υπ’αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3 (Αρ. Φύλλου 5833 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 14 Δεκεμβρίου 2021)υπουργική απόφαση με θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε