Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & ειδικά μαθήματα

Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & ειδικά μαθήματα και μάθημα Μουσική Αντίληψη. Ένα  Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητά με το υπ’ αριθμ. Φ.251/62294/Α/ 26-05-2022 έγγραφο του, να του γνωστοποιηθεί ο αριθμός των Υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά μαθήματα και στο Μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Το έγγραφο αυτό ζητά από τους Διευθυντές Διευθύνσεων να αποστείλουν  τον συνολικό αριθμό υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανά ειδικό μάθημα, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος Μουσική Αντίληψη και Γνώση, συγκεντρωτικά για τη Διεύθυνσή σας. Παρακαλούμε όπως αποσταλεί ο εν λόγω πίνακας/EXCEL το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 01η Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

pkoroneos@minedu.gov.gr.

Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & ειδικά μαθήματα όπως αποτυπώνεται το υπουργείο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Q4kMR04YXLJvQ4lAhLRcIoAJp62eb-H0/view?usp=sharing

Το υπ’ αριθμ. Φ.251/62294/Α/ 26-05-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε