“Χωροταξικό” – εγγραφές στα ΓΕΛ 2022-2023

“Χωροταξικό” – εγγραφές στα ΓΕΛ 2022-2023 ορίζει το υπ΄αριθμ. 50756/ Α7/05-05-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Προετοιμασία για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2022-23 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Gis-based «Χωροταξικό»

Με το παρόν έγγραφο σάς γνωρίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα προετοιμασίας για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2022-23 χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική εφαρμογή Gis-based «Χωροταξικό». Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί χρήσιμο
εργαλείο για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο προτείνει με αυτοματοποιημένο τρόπο την κατανομή του μαθητικού δυναμικού που πρόκειται να φοιτήσει στην Α’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση, αφού δίνει την δυνατότητα σχεδίασης σε χάρτη των πολυγώνων της σχολικής περιφέρειας. Στη συνέχεια, ο χρήστης ελέγχει και επεξεργάζεται την κατανομή σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Δ.Δ.Ε.. Η εφαρμογή διαλειτουργεί με την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-εγγραφές», κατανέμει σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη, δεν παρεμβαίνει στις επιλογές της Δ.Δ.Ε. και δεν αποτελεί οποιασδήποτε μορφής ελεγκτικό εργαλείο, αλλά ένα εργαλείο απλούστευσης της διαδικασίας ειδικά κατασκευασμένο για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι και οι μόνες που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Τονίζεται ότι από την εφαρμογή Gis-based «Χωροταξικό» παρέχεται:
Διαλειτουργικότητα με το Π.Σ. «myschool» για αυτόματη εισαγωγή των ενημερωμένων διευθύνσεων των μαθητών/τριών
Εμφάνιση χιλιομετρικής απόστασης που καλείται να διανυθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/-ήτριας προς το σχολείο- τόσο προέλευσης όσο και προορισμού
● Δυνατότητα εμφάνισης στον χάρτη της εφαρμογής των διευθύνσεων των μαθητών/τριών με χρήση διάφορων φίλτρων
Εμφάνιση στατιστικών κατανομής σε πίνακα στην οθόνη, σε χάρτη καθώς και εξαγωγή σε αρχείο Excel 
Υποστήριξη σεναρίων στις κατανομές, ώστε να δημιουργείται μια νέα κατανομή χωρίς να επηρεάζεται το προηγούμενο αποτέλεσμα. Επίσης, μπορεί να γίνει σχεδίαση νέων σχολικών περιφερειών στον χάρτη με ταυτόχρονη εμφάνιση των διευθύνσεων των μαθητών/τριών.

Δυνατότητα αλληλοεπικαλυπτόμενων σχολικών περιφερειών όπου το αποτέλεσμα εξαρτάται και από το σχολείο προέλευσης
Δυνατότητα κατανομής με αντιστοιχία σχολείων
Δυνατότητα χειροκίνητης κατανομής

● Δυνατότητα αυτοματοποιημένης κατανομής για λόγους αντιπαραβολής, χωρίς μεταφορά της στο «e-εγγραφές».

Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων κατανομής από αρχείο excel και στη συνέχεια μεταφορά και δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας στο «e-εγγραφές», καθώς δεν υπάρχει “κλείδωμα” στο «e-εγγραφές»

● Προαιρετική δυνατότητα εισόδου σχολείων προέλευσης για τη δήλωση συμφοιτήσεων
● Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο excel όλων των δεδομένων της εφαρμογής που αφορούν τους/τις μαθητές/τριες
Δυνατότητα εισαγωγής/ εξαγωγής της σχεδίασης σχολικών περιφερειών σε χάρτη από/ σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων γεωχωρικών δεδομένων

Επισημαίνεται, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» βρίσκεται στον σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν λογαριασμό στην εν λόγω εφαρμογή και επιθυμούν να δημιουργήσουν, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk-schoolmap@minedu.gov.gr.

Σε αυτό το μήνυμα θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του/της υπεύθυνου/ης για τη χωροταξική κατανομή (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, υπηρεσιακό e-mail), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την είσοδο των χρηστών στην εφαρμογή.

Προς διευκόλυνσή σας, υπενθυμίζεται ότι οι δυνατότητες και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Gis-based «Χωροταξικό» διατίθενται σε σχετικούς συνδέσμους που μπορείτε να βρείτε μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/help.

Για τυχόν ερωτήματα μπορείτε να απευθύνεστε:
α. τηλεφωνικά στο 2103442555
β. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση helpdesk-schoolmap@minedu.gov.gr.

“Χωροταξικό” – εγγραφές στα ΓΕΛ 2022-2023 ορίζει το υπ΄αριθμ. 50756/ Α7/05-05-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1lpKfBbJ-aOm5L1I8rU9OgacK0uotLau3/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε