Ωρολόγια προγράμματα Ημερησίων Γυμνασίων σχολικού έτους 2022-2023

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1lz19RENMk0D63o2IbVrrMnnkSf-q2b4i/view?usp=sharing

Συνοπτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερήσιου Γυμνασίου που ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Ο πίνακας αυτός που παρουσιάζει το συνοπτικό πρόγραμμα βασίστηκε στην παρακάτω  υπουργική απόφαση:

Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/document/d/1YIqkMFF68z3utcZ0jaqslTpxmPEJ4rUW/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Η υπ’ αριθμ. 94207/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση με θέμα:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε