Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου με Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου με Εργαστήρια Δεξιοτήτων δημοσιεύθηκε (Αρ. Φύλλου 3791 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 13 Αυγούστου 2021) και περιέχεται σε δύο υπουργικές αποφάσεις.

Αριθμ. 94207/Δ2
Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου .

Αριθμ. 94214/Δ2
Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου

Το μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων διδάσκεται μία ώρα για κάθε τάξη του Γυμνασίου Ημερησίου και Εσπερινού.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα Τάξεις
Α΄ Β΄ Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2  

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
  Μαθηματικά 4 4 4
Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωλογία – Γεωγραφία 1 2
Ιστορία 2 2 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά)* 2 2 2
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 3 (από 2)
Οικιακή Οικονομία 1
Φυσική Αγωγή  

2

 

2

 

2

Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 2 1 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
 

Καλλιτεχνικά

 

1

 

1

1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1
Σύνολο ωρών 33 33 34

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα Τάξεις
Α΄ Β΄ Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 3 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 1
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
  Μαθηματικά 4 4 4
Φυσική 1 1 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωλογία – Γεωγραφία 2 1
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 3
Θρησκευτικά 1 1 1
Αγγλικά 2 2 2
Πληροφορική 1 1 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1
Σύνολο ωρών 24 24 25

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου με Εργαστήρια Δεξιοτήτων δημοσιεύθηκε (Αρ. Φύλλου 3791 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 13 Αυγούστου 2021) και περιέχεται σε δύο υπουργικές αποφάσεις  ολόκληρο στον υπερσύνδεσμο:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/orologia_programmata_gymnasioy_0.pdf

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε