Ωρολόγιo πρόγραμμα Ημερησίων  Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2022-2023

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qI2mex3YeYTZ8M_sbhv_Kgz2INdkwu3N/view?usp=sharing

Συνοπτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Ο πίνακας αυτός που παρουσιάζει το συνοπτικό πρόγραμμα βασίστηκε στις παρακάτω  υπουργικές αποφάσεις:

  • Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/document/d/1cwIuLFJjxTTrLCPEEH1YfCbhmWlkwUlt/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Η υπ’ αριθμ. 94196/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση με θέμα:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

  • Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1wnOj0PKAmUBqNSkM09dncnhbDw1OXoVD/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. 163704/Δ2 (Αρ. Φύλλου 6036 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 20 Δεκεμβρίου 2021) υπουργική απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου» (Β’ 3791).

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε