Ύλη Οδηγίες Μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ

Ύλη Οδηγίες Μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ ορίζονται με το υπ’ αριθμ. Φ3/119492/Δ4/ 30 Σεπτ 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023
Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 25/21-05-2020, 45/17-09-2020, 46/24-09-2020, 47/01-10-2020, 44/02-09-2021, 36/30-06-2022, 41/28-07-2022, 45/25-08-2022 και 49/16-09-2022 Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023. Διευκρινίζεται ότι η ύλη και οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ξένων Γλωσσών θα αποσταλούν με αντίστοιχη εγκύκλιο.

Το προοίμιο του εγγράφου αυτού αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 25/21-05-2020, 45/17-09-2020, 46/24-09-2020, 47/01-10-2020, 44/02-09-2021, 36/30-06-2022, 41/28-07-2022, 45/25-08-2022 και 49/16-09-2022 Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023. Διευκρινίζεται ότι η ύλη και οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ξένων Γλωσσών θα αποσταλούν με αντίστοιχη εγκύκλιο.

Στην παρούσα ανάρτηση το έγγραφο αναφέρεται στο σύνολο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023 και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

Ύλη Οδηγίες Μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ

https://drive.google.com/file/d/11kLxbrLTABOosqaK5XxgZV2B2RqJ5BL6/view?usp=sharing

Θα υπάρξουν επιμέρους αναρτήσεις για κάθε μάθημα Γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε