2η Διευκρινιστική Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών σχολείων

2η Διευκρινιστική Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών σχολείων δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα αυτού.
Η 2η Διευκρινιστική εγκύκλιος έχει αριθμό πρωτοκόλλου Φ.361.22 /10/160275/ Ε3/23-12-2022 και θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

Αναλυτικά η εγκύκλιος:
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας από εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση Δ/ντη Σχολικής μονάδας και Ε.Κ., σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Τα μέλη Ε.Ε.Π. (άρθρο 4, παρ 1.γ του ν. 4823/2021) δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για μία Δ/νση Εκπ/σης είτε της Α/θμιας είτε της Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 6 και εξειδικεύονται στην περ. δ) του άρθρου 31 του ν.4823/2021 (Α΄136).

Β) Οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση σε αδιαβάθμητο φορέα εκπαίδευσης (ήτοι φορέα εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην Α/θμια ή Β/θμια εκπ/ση όπως τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.) θεωρείται ότι ανήκουν στην βαθμίδα εκπαίδευσης της τελευταίας οργανικής θέσης που κατείχαν πριν υπαχθούν σε θέση αδιαβάθμητου φορέα και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο για τις Δ/νσεις Εκπ/σης αυτής της βαθμίδας.

Η 2η Διευκρινιστική Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών σχολείων βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1A1Md49F2JxtHf8-cQf62jLAqxHhFr5BE/view?usp=share_link

 

Η 1η Διευκρινιστική Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων βρίσκεται αναρτημένη στον υπερσύνδεσμο:

https://vaspapachristou.gr/1η-διευκρινιστική-εγκύκλιος-επιλογής/

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε