4η Διευκρίνιση Επιλογής Διευθυντών σχολείων

4η Διευκρίνιση Επιλογής Διευθυντών σχολείων απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το αυτοτελές τμήμα Στελεχών σκέφτηκε ότι καλό θα είναι να σταλεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διευκρινιστικό σημείωμα το 4ο στη σειρά.

Και πότε ακριβώς το έστειλε;

Το έστειλε την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 3:44 μ.μ.

Το έστειλε σε σώμα κειμένου και όχι ως έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου

Για να δούμε σε τι αναφέρεται η 4η Διευκρίνηση αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων.Κατόπιν ερωτημάτων των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής σας επισημαίνουμε ότι

  1. Αναφορικά με την απόδειξη της  πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών   Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ Επιπέδου, ρυθμίζεται ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021.
  2. Στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, για την απόδειξη της  πιστοποιημένη γνώσης Τεχνολογιών   Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ Επιπέδου ισχύει το π.δ. 50/2001 (Α΄136) .
  3. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να  δηλώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υποψηφιότητά τους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823 και παράλληλα, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης  είχαν την υποχρέωση να αποδεχθούν και το επισυναπτόμενο κείμενο.Δηλαδή:
Την καταληκτική ημερομηνία επιλογής των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων το αυτοτελές τμήμα στελεχών στέλνει τη διευκρίνηση.

Και θα αναρωτηθεί κάποιος είναι κακό που γίνεται αυτό; Δε θέλουμε δηλαδή τη διευκρίνηση;

Προφανώς θέλουμε να υπάρχουν οι διευκρινίσεις, όμως όταν το έστειλε είναι ως μη γενόμενο όταν κάποια τοπικά συμβούλια επιλογής ήδη είχαν αναρτήσει στους επίσημους ιστοτόπους τους πίνακες των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων.

Για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιβεβαιώνει τον εαυτό του, δηλαδή της πλήρους ανευθυνότητας και έλλειψης προγραμματισμού και ενσυναίσθησης.

Διότι τα ερωτήματα που δέχθηκε δεν μπορεί να τα έλαβε μόλις στις 17 Ιανουαρίου 2023

Άρα εκώφευσε το ΥΠΑΙΘ στο να απαντήσει και να ενημερώσει ως όφειλε τα κατά τόπους τοπικά συμβούλια και ξαφνικά αποστέλλει διευκρίνηση όταν ήδη κάποια συμβούλια ήδη έχουν αναρτήσει τους πίνακες των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων.

Και μπορεί σε κάποιες των περιπτώσεων να είχαν και αυτά τα τοπικά συμβούλια αντίστοιχα ερωτήματα.

Τι δείχνει αυτή η παγιωμένη συμπεριφορά του ΥΠΑΙΘ;

Πλήρη απαξίωση προς τους εργαζόμενους στα τοπικά συμβούλια αλλά και στους υποψηφίους διευθυντές

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε