Διευθυντές Διευθύνσεων

School Staircase
Διευθυντές Διευθύνσεων

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προσωρινός_Αξιολογικός_Πίνακας_Δ_Περιφερειακού_Συμβουλίου_Επιλογής_Διευθυντών_Αθμιας__Βθμιας_Εκπσης https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g6uo53PHhqvqBYLCkaXtNW1Bb3EBwVTJ/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true   Προσωρινός_Αξιολογικός_Πίνακας_Γ_Περιφερειακού_Συμβουλίου_Επιλογής_Διευθυντών_Αθμιας__Βθμιας_Εκπσης https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QdqRKX2zfXAkOwZGGJIaVvHrQUFt4enK/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Διαβαστε περισσοτερα »