Τροποποίηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας