Voucher Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικό

Voucher Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικό είναι δύο άρθρα του Ν. 4887/2022.

Τα δύο άρθρα του νόμοου αυτού αναπτύσσονται παρακάτω:

NOMOΣ 4887 (Αρ. Φύλλου 16 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 4 Φεβρουαρίου 2022  )

Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 148
«Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ»
1. Είναι δυνατή η εκπόνηση προγράμματος για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολείται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω συστήματος επιταγών (Voucher) που θα διατεθούν στους δικαιούχους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, με τίτλο «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βαρύνει τη Σ.Α.Τ.Α. 047 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα υλοποιηθεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
2. Οι δικαιούχοι του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (A ́ 156), δύνανται να είναι δικαιούχοι και του προγράμματος της παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος.

Άρθρο 150
Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 ν. 4777/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α ́ 25), περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α ́ του νόμου αυτού, στο οποίο ρυθμίζονται θέματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τροποποιείται, ώστε η μεταβατική διάταξη να καταλαμβάνει και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και η παρ. 1 του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος.».

Voucher Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικό τά άρθρα 148 και 150 κιι ολόκληρος ο νόμος 4887 (4 Φεβρουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16) βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1MmcFlyrm9OV8hapOCHslkeJNfRLHpwO6/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε