Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Διοίκησης ΠΕΠΑΛ 2022-2023

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Διοίκησης ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
α/α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Εισαγωγή στη Λογιστική 3Θ+3Ε (ΠΑ)
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές 1Θ + 2Ε
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5 Χρήση Η/Υ 1Ε + 1Ε (ΠΑ)
6 Κυκλική Οικονομία – Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
7 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
8 Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
9 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική» (3Ε), «Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές» και «Χρήση Η/Υ».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109198/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109198/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά- Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η διδακτέα ύλη ταυτίζεται με εκείνη του μαθήματος «ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ., όπως περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109198/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά- Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

Οδηγίες Διδασκαλίας

Ο σκοπός του μαθήματος παραμένει η εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στις εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τον τουρισμό (αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, τουριστική συμπεριφορά, διακρίσεις και μορφές τουρισμού, είδη εναλλακτικού τουρισμού, επιπτώσεις τουρισμού, σύγχρονες τάσεις του τουριστικού φαινομένου, τουριστική συνείδηση) και αφετέρου οι μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν με πρακτικές εφαρμογές και εργαλεία Τ.Π.Ε. που σχετίζονται με την τουριστική μετακίνηση και δραστηριότητα (π.χ. ηλεκτρονικές κρατήσεις καταλυμάτων και εισιτηρίων μετακίνησης). Επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος, στο θεωρητικό τμήμα, προτείνεται να διδαχθούν βασικές αρχές τουριστικού δικαίου.

 

Για την άντληση επιπλέον πληροφοριών και την επικαιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών προτείνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

 • Laloumis, (2015). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων [Undergraduate textbook], στο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5295
 • Poulios, , Alivizatou, M., Arampatzis, G., Giannakidis, A., Karachalis, N., Mascha, E., Mouliou, M., Papadaki, M., Prosylis, C., & Touloupa, S. (2015). Cultural Management, Local Community and Sustainable Development [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/2394, στο

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2394/3/00_master_document.pdf

 

https://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/vivliothiki/              και       στο       https://www.unwto.org/tourism- statistics/key-tourism-statistics

 

Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν πολυμεσικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, ειδικό λογισμικό), επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. από το διαδίκτυο προκειμένου να εμπλουτίσουν το μάθημα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες/ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ( LOGISTICS)

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109198/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά- Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Η διδακτέα ύλη ταυτίζεται με εκείνη του μαθήματος «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ., όπως περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109198/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23» και εμπλουτίζεται με ενότητες που παρατίθενται στη συνέχεια:

Από τα βιβλία:

 • «Χρήση Η/Υ Excel» (συγγραφείς: Βαγγέλης Παπασπύρου, Αγγελική Μπελεχάκη) οι ακόλουθες ενότητες: Μέρος 2ο Excel – Κεφάλαια 2 έως και
 • «Σύγχρονες Συναλλαγές» (Νικόλαος Θωμόπουλος, Μιλτιάδης Καναβός) οι ακόλουθες ενότητες σε περιληπτική κάλυψη και σε συνδυασμό με επίκαιρα παραδείγματα:

Εμπόριο-Εμπορεύματα-Εμπορικές Αγοραπωλησίες-Εμπορικά Επαγγέλματα (σελ. 29-96) Ανταγωνισμός (σελ. 97-123)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (σελ. 193-215).

 

Οδηγίες διδασκαλίας

Ο σκοπός του μαθήματος διευρύνεται πέρα από την εξάσκηση στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τα λογιστικά φύλλα. Η διδασκαλία των ανωτέρω, παρόλα αυτά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μαθήματος «Χρήση Η/Υ». Για τον λόγο αυτό προτείνεται να αξιοποιηθούν οι οδηγίες διδασκαλίας του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. Επιπλέον, για την επικαιροποίηση του αντικειμένου προτείνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες στα επαγγέλματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, με την χρήση των νέων τεχνολογιών, με την εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα προώθησης και διαφήμισης και τα πληροφοριακά συστήματα.

 

Οι ενότητες για τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών, οι οποίες προτείνεται να παρουσιαστούν συνοπτικά, είναι οι παρακάτω:

 • ηλεκτρονικό εμπόριο και e-marketing για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων
 • ηλεκτρονική διανομή προϊόντων/πλατφόρμες αγορών, πωλήσεων, κρατήσεων
 • χρήση μηχανών αναζήτησης (Search Engines)
 • πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: βασικές αρχές, έννοιες και λειτουργίες
 • προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων
 • νέες τεχνολογίες σε υπηρεσίες διοίκησης, φιλοξενίας, marketing και εφοδιαστική αλυσίδα
 • στοιχεία δικαίου ηλεκτρονικού εμπορίου

 

Για την άντληση επιπλέον πληροφοριών και την επικαιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών προτείνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

 • Ι. Κουφοδόντης, «Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στον Τουρισμό, σημειώσεις μαθήματος», στο

https://eclass.aegean.gr/modules/document/file.php/211110/%CE%A4%CE%A0%CE%95%CF%83%C F%84%CE%BF%CE%BD%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C.pdf

 

Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν πολυμεσικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, ειδικό λογισμικό) επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων από το διαδίκτυο προκειμένου να εμπλουτίσουν το μάθημα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες/ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα αειφορίας, και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης. Η μετάβαση σε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την ενίσχυση της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από το μάθημα, αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τις εξελίξεις σχετικά με την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως αλλά και με έννοιες όπως «η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων», η «επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων», η «ανακύκλωση» και ευρύτερα με τις έννοιες και τις διαδικασίες της   κυκλικότητας στην παραγωγή. Για την προσέγγιση των παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να εστιάσουν στις παρακάτω ενότητες:

 • εισαγωγή στις έννοιες και τους ορισμούς της κυκλικής οικονομίας (Αειφορία, βιωσιμότητα, γραμμική οικονομία, κυκλική οικονομία)
 • βασικές αρχές και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας: (Μείωση (Reduce), Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) και Ανακύκλωση (Recycle))
 • κυκλική οικονομία και παραγωγή: στρατηγικές για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • κυκλική οικονομία και ευθύνη καταναλωτή
 • πολιτικές κυκλικής οικονομίας, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών και γνώσεων προτείνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: Υπουργείο περιβάλλοντος: https://ypen.gov.gr/perivallon/kykliki-oikonomia/

EU: Circular economy action plan. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

ΕΚΤ:       Κυκλική       Οικονομία:      Ένα       νέο       οικονομικό       μοντέλο       βιώσιμης       ανάπτυξης,      στο https://www.ekt.gr/el/magazines/features/23377

EU: Environment Action Programme to 2020, στο https://ec.europa.eu/environment/action-programme/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η κυκλική Οικονομία. Συνδέοντας, δημιουργώντας και διατηρώντας την αξία, στο https://www.cea.org.cy/wp-content/uploads/2018/07/kikliki_oikonomia.pdf

Κυκλική            Οικονομία            και            βιώσιμη            ανάπτυξη,           ηλεκτρονικό           μάθημα            στο https://eclass.uth.gr/courses/ENV_U_124/

OECD      Environment      at      a      Glance      Indicators,            https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac4b8b89- en/index.html?itemId=/content/publication/ac4b8b89-en#section-d1e1824

Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν πολυμεσικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, ειδικό λογισμικό) επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων από το διαδίκτυο προκειμένου να εμπλουτίσουν το μάθημα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες/ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η διαδικασία σύλληψης και ταυτοποίησης της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, της ποσοτικοποίησης των ευκαιριών της αγοράς, ο σχεδιασμός της νέας επιχείρησης, η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η λειτουργία της νέας επιχείρησης, αποτελούν γνωστικά αντικείμενα, επίκαιρα, καινοτόμα, η γνώση των οποίων δίνει τα επαγγελματικά εφόδια, που θα οδηγήσουν τους αποφοίτους του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στην ευόδωση της προσπάθειας εξεύρεσης εργασίας. Η διδασκαλία ενοτήτων όπως: ανάλυση των εννοιών επιχειρηματικότητα και καινοτομία, των κινήτρων επιχειρηματικότητας, των λόγων επιβίωσης νέων επιχειρήσεων, γέννηση και αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών, αναγκαιότητα επιχειρησιακού σχεδιασμού, επιχειρηματική εκκίνηση: χρηματοδότηση, οργάνωση, αδειοδότηση, ασφάλιση, θα ενισχύσει τις δεξιότητες, που απαιτείται να έχουν στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο οι απόφοιτοι του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι ενότητες οι οποίες προτείνεται να αποτελέσουν την ύλη του μαθήματος είναι οι εξής:

 • εισαγωγή στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
 • κίνητρα επιχειρηματικότητας,
 • γέννηση και αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών
 • επιχειρηματική εκκίνηση: χρηματοδότηση, οργάνωση, αδειοδότηση, ασφάλιση
 • κοινωνικά δίκτυα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 • βασικές αρχές εμπορικού δικαίου

 

Για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών των εκπαιδευτικών προτείνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%94%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%20%ce%ba

%ce%b1%ce%b9%20%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1

%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν πολυμεσικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, ειδικό λογισμικό), επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. από το διαδίκτυο προκειμένου να εμπλουτίσουν το μάθημα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες/ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ισχύει ότι προβλέπεται για το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109198/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά- Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Οδηγίες για την εφαρμογή της ημέρας Πρακτικής Άσκησης

 

  

ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

 

 

Εισαγωγή στη Λογιστική

 

 

 

 

Οι 3 ώρες/εβδομάδα εργαστηριακών ασκήσεων προτείνεται να υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση προτείνεται να υλοποιείται συνδυαστικά στο σχολικό εργαστήριο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αναλυτικότερα προτείνεται η επίσκεψη σε λογιστικά γραφεία, λογιστήρια επιχειρήσεων ή και η απομακρυσμένη σύνδεση με ειδικούς οι οποίοι θα μεταφέρουν την εργασιακή εμπειρία τους στους μαθητές και τις

μαθήτριες

 

 

 

 

Θεωρία

Τουρισμού και Εφαρμογές

 

 

 

 

Οι 2 ώρες/εβδομάδα εργαστηριακών ασκήσεων προτείνεται να υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση προτείνεται να υλοποιείται συνδυαστικά στο σχολικό εργαστήριο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αναλυτικότερα προτείνεται η επίσκεψη σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, σε επιχειρήσεις εστίασης και σε λοιπές επιχειρήσεις σχετικές με τον κλάδο του τουρισμού ή και η απομακρυσμένη σύνδεση με ειδικούς οι οποίοι θα μεταφέρουν την εργασιακή εμπειρία τους

στους μαθητές και τις μαθήτριες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση Η/Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η 1 ώρα/εβδομάδα εργαστηριακών ασκήσεων προτείνεται να υλοποιείται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση προτείνεται να υλοποιείται συνδυαστικά στο σχολικό εργαστήριο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αναλυτικότερα προτείνεται η επίσκεψη σε επιχειρήσεις στις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ενημερωθούν για τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες τεχνολογίες σε υπηρεσίες διοίκησης, σχετικά με τον τουρισμό, το marketing και τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης προτείνεται η πρόσκληση ειδικών για την παρουσίαση ειδικών θεμάτων σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το e-marketing για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, για τις πλατφόρμες που αξιοποιούν για εμπορικό σκοπό οι επιχειρήσεις, αλλά και για τα πληροφοριακά συστήματα                                            που αξιοποιούνται για σκοπούς διοίκησης

επιχειρήσεων.

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Διοίκησης ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε