Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής ΓΕΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής ΓΕΛ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.113457/Δ2/19-09-2022 έγγραφό του κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-09-2022 του Δ.Σ)

 

Αναφέρει το έγγραφο:

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-09-2022 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022- 2023.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Οι οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου, αναλύονται στο ΦΕΚ 197/Β΄/23-1-2015.

Οι εν λόγω οδηγίες αποτελούν γενικό πλαίσιο δράσης για τη Φυσική Αγωγή και παρουσιάζουν στους/στις διδάσκοντες/ουσες, σε αδρές κατευθυντήριες γραμμές, τους στόχους που μπορούν να σχεδιάσουν. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαία για τους/τις μαθητές/τριες και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους. Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής, με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών που φοιτούν σ’ αυτή.

Σημαντικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες/ουσες στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 2003 για τη Φυσική Αγωγή όλων των βαθμίδων (ΦΕΚ 304/τ. Β΄/13-3-2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τα προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας, Καλλιπάτειρα και Παραολυμπιακών Αγώνων και υπάρχει στα σχολεία.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής ΓΕΛ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.113457/Δ2/19-09-2022 έγγραφό του κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-09-2022 του Δ.Σ) βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1tuu7KVa0kbW77dKeobw5h3iEda_3g6Qn/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε